Mapa Ryzyka do Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

mapa ryzyka

Na zlecenie Comarch S.A, dla Instytutu Transportu Samochodowego – 2013 r.

Projekt informatyczny polegający na stworzeniu elementu systemu informatycznego w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR). Projekt obejmował opracowanie algorytmu do identyfikacji najbardziej niebezpiecznych odcinków drogowych oraz przygotowanie oprogramowania do tworzenia map odcinków, skrzyżowań lub obszarów z obliczonymi wskaźnikami wypadkowości.