Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2013–2015

analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu

Kiedy i dla kogo?

Projekt realizowaliśmy w latach 2013-2015 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA)

W jakim celu?

Celem zadania było opracowanie, w oparciu o dane pozyskane ze stacji ciągłych pomiarów ruchu, informacji niezbędnych dla potrzeb planistycznych (w tym związanych z utrzymaniem stanu technicznego dróg), projektowych oraz zarządzania ruchem.

Zakres projektu obejmował weryfikację i archiwizację danych, miesięczną i roczną analizę danych oraz prezentację wyników w postaciach tabelarycznej i graficznej.

Zakres projektu

Zakres projektu obejmował weryfikację i archiwizację danych, miesięczną i roczną analizę danych oraz prezentację wyników w postaciach tabelarycznej i graficznej.

Przeczytaj więcej informacji o projektach realizowanych w kolejnych latach:Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!