Ocena nośności nawierzchni drogowych na drogach województwa śląskiego oraz łódzkiego z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD

profil tematyczny - udostępnianie danych drogowych z pomiarów TSD

Projekt realizowaliśmy we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM) na zlecenie ZDW w Katowicach, ZDW w Łodzi – 2013 r.

Podjęte prace naukowo-badawcze polegały na określeniu metodyki pomiarów oraz przeprowadzeniu prac analitycznych na wybranych fragmentach sieci drogowej w celu określenia nośności nawierzchni.

Za pomocą szybkobieżnego pojazdu pomiarowego TSD zbadano w sumie około 1600 km dróg. Uzyskane wyniki mogą służyć do celów planowania zabiegów utrzymaniowych, w tym przede wszystkim wzmocnień konstrukcji nawierzchni.

Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!