Model sieci dróg jako element Pavement Management System (PMS)

Model sieci drogowej to komputerowe odwzorowanie układu dróg, które zawiera podstawowe informacje o charakterystyce każdego rejonu komunikacyjnego, węzła i odcinka.

Dane, które zawiera model sieci to m. in.: współrzędne węzła lub środka ciężkości rejonu komunikacyjnego, typ węzła lub rejonu komunikacyjnego, parametry funkcjonalne węzła, kategorię techniczną, długość i przepustowość odcinka, prędkość ruchu swobodnego na odcinku w podziale na kategorie pojazdów, wysokość opłat za przejazd odcinka w przypadku dróg płatnych.

Każdemu odcinkowi można przyporządkować inne informacje, jak na przykład nazwa odcinka, rejonu lub węzła, kwalifikacja administracyjna odcinka (droga krajowa, wojewódzka powiatowa, gminna), itp.

Model sieci drogowej umożliwia zarządcy znacznie sprawniejsze kontrolowanie stanu i utrzymania dróg na zarządzanej przez siebie sieci, będąc jednocześnie elementem stosowanego przez zarządy dróg systemu zarządzania nawierzchnią (z ang. Pavement Management System – PMS).

PMS jest narzędziem zapewniającym systematyczną metodę gromadzenia, przechowywania, analizy i modelowania danych o stanie drogi w celu podejmowania decyzji związanych z optymalizacją zasobów w obrębie całej sieci drogowej.

Na poziomie sieci, PMS ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących długoterminowego budżetowania “opartego na potrzebach” w celu uwzględnienia ogólnego stanu sieci. Na poziomie projektu, PMS zajmuje się najbardziej opłacalnymi środkami utrzymania i remontów dla każdego segmentu drogi. Osiągnięcie pożądanych wyników w zakresie wydajności ma znaczący wpływ zarówno na czas, jak i na wybrany rodzaj działań naprawczych.

W lipcu 2020 r. zrealizowaliśmy taki projekt na zlecenie Urzędu Gminy w Sławatyczach, polegający na przygotowaniu modelu sieci dróg oraz na przygotowaniu mapy w postaci analogowej oraz cyfrowej.

Mapa przekazana przez Urząd Gminy Sławatycze
Widok gotowej mapy (źródło własne)

Dowiedz się więcej na temat projektu – skontaktuj się z nami.