Obserwacja rozwoju uszkodzeń nawierzchni w okresie zimowym

Projekt realizowany na zlecenie Heller Ingenieurgesellschaft mbH – sezon 2012/2013, 2013/2014.

Projekt naukowo-badawczy polegający na obserwacji rozwoju uszkodzeń nawierzchni podczas zimy na odcinkach, na których podczas utrzymania zimowego zastosowano normalną sól drogową oraz sól z dodatkami zaprojektowanymi przez AkzoNobel.

Projekt obejmował ocenę uszkodzeń nawierzchni (spękania oraz ubytki ziaren i lepiszcza) w listopadzie i kwietniu oraz analizę i interpretację wyników. Eksperyment przeprowadzony został w 4 krajach, a jego pozytywne wyniki doprowadziły do kontynuacji projektu w kolejnym sezonie.

Artykuł dotyczący wyników eksperymentu został  opublikowany w jednym z najbardziej renomowanych czasopism naukowych z zakresu budownictwa: Construction and Building Materials (Volume 113, 15 June 2016, Pages 174–187). Można się z nim zapoznać tutaj.

Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!