Opracowanie internetowego systemu wspierania analiz BRD na sieci autostrad i dróg federalnych w Bawarii

analiza brd w Bawarii

Projekt referencyjny – 2012 r.

Projekt polegał na zaproponowaniu rozwiązań ułatwiających analizę przyczyn zdarzeń drogowych na sieci autostrad i dróg federalnych w jednym z niemieckich krajów związkowych. Opracowany system łączy dane z różnych źródeł. Informacje o modelu sieci dróg, geometrii, oznakowaniu i zagospodarowaniu pasa drogowego, jak również o natężeniu ruchu zostały zestawione z danymi o zdarzeniach drogowych. Informacje przedstawione na mapie i profilach liniowych są dynamicznie łączone ze zdjęciami korytarza drogi i udostępnione klientowi poprzez internetowy system udostępniania informacji drogowych.

Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!