Ocena stanu eksploatacyjnego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych będących w administracji ZDM w Warszawie połączona z przeglądem okresowym dróg i fotorejestracją jezdni

Projekt realizowaliśmy w konsorcjum z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM), BBPBK Transcomp Sp. z o.o., Geovia Sp. z o.o. na zlecenie ZDM w Warszawie – 2012 r. (DZP/30/PN/24/12).

W ramach zadań przetargowych firma Heller Consult sp. z o.o. prowadziła kontrolę jakości, przetwarzanie danych pomiarowych oraz identyfikację cech powierzchniowych (uszkodzeń) nawierzchni.

wydruki z oceny stanu nawierzchni

Do nadrzędnych obowiązków należała także integracja danych pomiarowych pochodzących z różnych źródeł (profilograf laserowy, ugięciomierze FWD, TSD, dane z odwiertów) oraz projekcja danych na cyfrowy model systemu referencyjnego dróg. Jako wynik działań przygotowane zostały wizualizacje wyników oceny stanu eksploatacyjnego nawierzchni w postaci map tematycznych, profili i atlasów stanu oraz raportów i statystyk.

Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!