Ocena stanu nawierzchni oraz wizualizacja wyników

Ocena stanu Niemcy

Projekt realizujemy od 1991 r. we współpracy z HELLER Ingenierugesellschaft mbH na zlecenie Zarządców dróg różnych szczebli w Niemczech (autostrady i drogi federalne oraz drogi krajów związkowych).

Rutynowo realizowane zamówienia dla niemieckiej administracji drogowej na szczeblu federalnym i związkowym.  Od 1991 roku oceniliśmy stan ponad 1 mln kilometrów nawierzchni drogowej. Prace są prowadzone wspólnie z partnerską firmą HELLER Ingenierugesellschaft. Ich celem jest kontrola jakości prac pomiarowych oraz ocena stanu nawierzchni autostrad, dróg federalnych (krajowych) i związkowych (wojewódzkich). Rezultatem opracowania są raporty z wyników kontroli i oceny, statystyki , wizualizacje w postaci map i profili liniowych. Zakres każdego z opracowań jest nieco inny i dostosowany do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Jedna z pierwszych map stanu nawierzchni z początku lat dziewięćdziesiątych.

W każdym roku naszą ambicją jest wprowadzenie nowych rozwiązań i pomysłów. Proponujemy skuteczniejsze metody kontroli, nowe metody analiz i formy wizualizacji. Od kilku lat olbrzymim powodzeniem cieszy się system OnKo3 (dawna Droga Online), który w komfortowy sposób umożliwia interaktywne przeglądanie i analizę wyników oceny stanu w przeglądarce internetowej.