Ocena stanu nawierzchni oraz wizualizacja wyników w Niemczech

Mapa oceny stanu nawierzchni

Są to rutynowo realizowane zamówienia na zlecenie niemieckiej administracji drogowej.  Od 1991 roku oceniliśmy stan ponad 1 mln kilometrów nawierzchni drogowej dla kilkudziesięciu zarządów w Niemczech. Między innymi przeprowadzamy cykliczne oceny stanu nawierzchni dla Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), który co roku organizuje kampanie diagnostyczne na sieci zarządzanych dróg różnych kategorii. Ponadto, wykonujemy projekty na szczeblu federalnym (krajowym), związkowym (wojewódzkim), ale tez niższym dla Landkreise (powiaty) i dla mniejszych i większych miast, takich jak Hamburg.

Zamówienia są wykonywane wspólnie z partnerską firmą HELLER Ingenierugesellschaft. Ich celem jest kontrola jakości prac pomiarowych oraz ocena stanu nawierzchni autostrad. Rezultatem opracowania są:

  • raporty z wyników kontroli i oceny
  • statystyki
  • wizualizacje w postaci map i profili liniowych
  • odcinki utrzymaniowe

Zakres każdego z opracowań jest nieco inny i dostosowany do indywidualnych potrzeb zamawiającego, jednak zawsze jest zgodny z wytycznymi diagnostyki nawierzchni dróg ZEB i ASB.

Jedna z pierwszych map stanu nawierzchni z początku lat dziewięćdziesiątych.

W każdym roku naszą ambicją jest wprowadzenie nowych rozwiązań i pomysłów. Proponujemy skuteczniejsze metody kontroli, nowe metody analiz i formy wizualizacji. Udoskonalamy modele degradacji wykorzystując historyczne dane z poprzednich kampanii. Od kilku lat olbrzymim powodzeniem cieszy się system OnKo3, który w szybki i wygodny sposób umożliwia interaktywne przeglądanie i analizę wyników oceny stanu online.

Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!