Pomiary prędkości i natężenia ruchu

Pomiary prędkości i ich wyniki umożliwiają zarządcy infrastruktury drogowej pozyskiwanie niezbędnych informacji o zachowaniu kierowców na drogach. Przeprowadzone analizy i obliczone na podstawie uzyskanych wyników statystyki pozwalają na świadome podejmowanie decyzji przez zarządców. To dzięki pomiarom realizowane są działania związane z bieżącym zarządzaniem ruchem. Ponadto możliwe jest przeprowadzenie analiz porównawczych efektów wprowadzonych zmian w zakresie poprawy bezpieczeństwa i dokonanie ich ewaluacji. Pomiary ruchu dostarczają zarządcy wartościowej wiedzy, która jest podstawą argumentów świadczących o tym jakie metody i środki zapobiegawcze z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego są najefektywniejsze w danych lokalizacjach. Co więcej, wyniki takich badań pozwalają przeprowadzać znacznie efektywniejsze prognozy i tworzyć wieloletnie plany dotyczące rozwoju całej infrastruktury drogowej.

pomiary prędkości chwilowej i natężenia ruchu

W latach 2017-2019 wykonywaliśmy dla Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie pomiary prędkości chwilowej i natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową pojazdów. W odróżnieniu od pomiarów ciągłych, wymagały one dużej mobilności i szybkiego reagowania, aby móc bezpośrednio wspierać zarządcę w realizacji aktualnych zadań.

Przy wykonywaniu badań wykorzystywaliśmy mobilny sprzęt pomiarowy, który był instalowany w wyznaczonych przez zamawiającego lokalizacjach, w zależności od aktualnych potrzeb i problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego zaistniałych na ulicach Warszawy. Nasze urządzenia montowane były szybko i nieinwazyjnie, bez jakiejkolwiek ingerencji w elementy infrastruktury. Dodatkowo dzięki wyposażeniu zestawu pomiarowego we własne zasilanie nie było konieczne korzystanie z zewnętrznych źródeł energii elektrycznej. Prowadzono ciągłą rejestrację potoku ruchu w badanym przekroju jednocześnie na wszystkich jezdniach w obu kierunkach  rozróżniając przy tym kategorie pojazdów. Dane były zbierane w trybie „pojazd za pojazdem” i na bieżąco wysyłane na nasz serwer, co zapewniło pełną kontrolę nad efektywnością prowadzonego pomiaru i dokładnością zbieranych danych.

pomiary prędkości chwilowej i natężenia ruchu
Przygotowanie do pomiarów
pomiary prędkości chwilowej i natężenia ruchu
Sprzęt pomiarowy

Wykorzystana technologia pozwoliła nam zgromadzić wartościowe, aktualne i przede wszystkim rzetelne dane, jako punkt wyjścia do stworzenia eksperckich analiz inżynierskich z dziedziny ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!