Wpływ aktywnych przejść dla pieszych na zachowania kierowców - na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

badanie wpływu aktywnych przejść dla pieszych na zachowania kierowców

Wyzwanie dla klienta

W 2017 roku Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wprowadził nowe rozwiązanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – aktywne przejścia dla pieszych.

Nowe przejścia łączą kilka technologii, które wspólnie pozwalają zwrócić uwagę kierowców oraz pieszych na zachowanie należytej ostrożności. Sygnalizacja świetlna w postaci małych lampek na jezdni wzdłuż przejścia dla pieszych ostrzega kierowców a dodatkowo podświetla tzw. zebrę w nocy.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poszukiwał możliwości zbadania, w jaki sposób takie podejście do zabezpieczenia przejścia dla pieszych wpłynie na zachowanie kierowców oraz czy takie rozwiązanie jest naprawdę skuteczne. W takim właśnie badaniu potrafiliśmy pomóc.

Nasze rozwiązanie

Żeby przeanalizować, w jaki sposób aktywne przejścia dla pieszych wpływają na lokalne warunki ruchu, przeprowadziliśmy 3 sesje pomiarów ruchuprzed wprowadzeniem aktywnych przejść dla pieszych, zaraz po ich instalacji oraz kilka tygodni po.

W ramach tego projektu przeprowadziliśmy 61 pomiarów w 42 lokalizacjach w 10 dzielnicach Warszawy, podczas których zarejestrowaliśmy 3,3 mln pojazdów.

Dzięki takiemu zakresowi badań mieliśmy możliwość śledzenia zmian w zachowaniu uczestników ruchu nie tylko pod wpływem wprowadzonych rozwiązań BRD, ale również w warunkach przyzwyczajenia się kierowców do nowych przejść dla pieszych.

Żeby przeprowadzić analizę zachowania kierowców zmierzyliśmy:

  • prędkość pojazdów;
  • przekroczenia dopuszczalnej prędkości;
  • odstępy niebezpieczne.

Nasze wyniki posłużyły dalszym analizom i pozwoliły odpowiedzieć na pytania:

  • w jaki sposób zmieniła się prędkość pojazdów pod względem aktywnych przejść dla pieszych?
  • z jaką prędkością pojazdy zbliżają się do pieszych podczas sytuacji konfliktowych?
  • czy zmienił się udział przekroczeń dopuszczalnej prędkości po wpływem nowego rozwiązania?

Użycie tak kompleksowych danych w analizie pozwoliło nam na dostarczenie ZDM Warszawa argumentów o pozytywnym wpływie aktywnych przejść dla pieszych na bezpieczeństwo przechodniów.

Szczegółową informację o wynikach badania mogą znaleźć Państwo na stronie Zarządu Dróg Miejskich Warszawie.

Wyniki współpracy

Nasze argumenty w postaci dostarczonych przez nas analiz pozwoliły udowodnić skuteczność nowego rozwiązania. Do końca bieżącego roku w Warszawie powstaną kolejne aktywne przejścia dla pieszych w 21 nowych lokalizacjach.

Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach projektu, skontaktuj się z nami.