aktualności

IV Konferencja THE ISSUE – prezentacja systemu udostępniania informacji drogowej

W dniu 3.07.2013 przedstawiciele firm Heller Consult spółka z o.o. i HELLER Ingenieurgesellschaft mbH z Darmstadt uczestniczyli w IV Konferencji w ramach projektu THE ISSUE (Transport, Health, Environment. Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies). Konferencja poświęcona była zastosowaniu inteligentnych systemów transportowych (ITS) w zrównoważonym rozwoju systemów transportowych.

W części publicznej konferencji, dr Sławomir Heller (Heller Consult sp. z o.o. i HELLER Ingenieurgesellschaft mbH) zaprezentował rozwijany w rejonie Mazowsza i stosowany na skalę europejską system udostępniania informacji drogowej – Droga Online (obecnie OnKo3). System ten wpisuje się bezpośrednio w założenia projektu THE ISSUE, którego jednym z celów jest opracowywanie nowoczesnych metod udostępniania danych przy wykorzystaniu otwartych standardów, takich jak WMS czy WFS. System Droga Online umożliwia wiązanie informacji z zakresu infrastruktury drogowej pochodzących z różnych, niezwiązanych ze sobą, źródeł danych i przedstawianie ich w przystępnej formie na mapach i profilach. System daje pełną swobodę w zakresie dołączania zdjęć i dokumentów.

Przytoczone przez dr. Hellera przykłady zastosowania systemu w Niemczech, w Polsce (w województwie mazowieckim) oraz innych krajach Europy wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników konferencji i wywołały szereg pytań dotyczących działania i możliwości tego rozwiązania.

Udział w konferencji pozwolił na zaprezentowanie szerokiej publiczności nowatorskiego rozwiązania, jakim jest system Droga Online. Zainteresowanie, z jakim spotkała się prezentacja dr. Hellera wśród przedstawicieli kręgów nauki i administracji, przekonało nas o właściwym kierunku naszych działań i potwierdziło duże zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania informacją.

Konferencja zaowocowała licznymi obiecującymi kontaktami i przyniosła wiele nowych inspiracji.