aktualności

Seminarium „Gromadzenie i analiza danych o ruchu drogowym”

W dniu 1. lipca w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przy ul. Wroniej 53 odbyło się seminarium poświęcone tematyce gromadzenia i analizy danych o ruchu drogowym. Seminarium zgromadziło przedstawicieli 14 oddziałów GDDKiA oraz 5 departamentów centrali, w tym Departament Przygotowania Inwestycji, Zarządzania Ruchem, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Informacji i Informatyzacji oraz Środowiska.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: „Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2012-2013”, którego wykonawcą jest firma Heller Consult spółka z o.o.

Wykonawca miał okazję do zaprezentowania stanu prac wykonanych w pierwszym okresie realizacji projektu. Dotychczas zakończono etap archiwizacji danych z 2012 roku. Jednocześnie wykonawca przedstawił platformę internetową (Droga Online), na której będą publikowane rezultaty poszczególnych etapów przetwarzania danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu.