aktualności

Heller Consult na XVIII Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych

W dniach 30 maja – 2 czerwca 2017 roku w okolicach Radomia odbył się XVIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Kongres, jak co roku, zgromadził dyrektorów zarządów dróg powiatowych z całego kraju.

Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia, będącego doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, była “Odpowiedzialność zarządców dróg”.   W pięciu blokach tematycznych mówiono między innymi o nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, o bezpieczeństwie na drogach powiatowych, przygotowaniu procesu inwestycyjnego oraz nadzorze nad wykonawstwem zadań. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia i przemówienia Starosty Radomskiego Mirosława Ślifirczyka, a także wystąpienia przewodniczącego Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych i dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Sączu Adama Czerwińskiego.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Sączu Adam Czerwiński (fot. Paweł Ławreszuk)

Firmę Heller Consult reprezentowali prezes Zarządu Tomasz Wojsz oraz Szef ds. Sprzedaży Jan Zieliński. Podczas Kongresu mieliśmy okazję zaprezentować nasze stoisko, udzielając wszystkim zainteresowanym informacji o naszej działalności, zachęcając do współpracy oraz promując jednocześnie inicjatywę edukacyjną INFRAMA.

Prezes Heller Consult Tomasz Wojsz (fot. Paweł Ławreszuk)