aktualności

Dr Sławomir Heller reprezentuje grupę Heller na seminarium PIARC w Boliwii

W dniach 24-26 maja 2017 r. w Santa Cruz w Boliwii, pod auspicjami Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC, odbyło się międzynarodowe seminarium dedykowane problematyce zarządzania drogami wiejskimi oraz o małym natężeniu ruchu (więcej).

Źródło: PIARC

Nadrzędnym celem seminarium było utworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń dla ekspertów, umożliwiającej dyskutowanie problemów i wyzwań związanych z planowaniem, projektowaniem, budową i utrzymaniem dróg wiejskich. Duży nacisk położono także na aktywny udział społeczności lokalnych w całym procesie. Celem seminarium było również ułatwienie dialogu i wymiany wiedzy i pomysłów związanych z zarządzaniem drogami w krajach o niskich i średnich dochodach.

Seminarium zgromadziło ponad 500 uczestników, głównie z Ameryki Południowej, w gronie których znaleźli się przedstawiciele krajowych oraz międzynarodowych organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych. Tematyką przewodnią seminarium były zagadnienia związane z zastosowaniem podejścia Asset Management dla dróg wiejskich oraz o małym natężeniu ruchu. Liczne wykłady były podzielone na 5 sesji tematycznych:

  • Regionalne doświadczenia związane z wdrażaniem Asset Management i przyszłe wyzwania w tej dziedzinie,
  • Najlepsze praktyki dla planistów i ekspertów w zakresie rozwoju i zrównoważonego dostępu do obszarów wiejskich,
  • Struktura, wymagania, projektowe i utrzymanie dróg wiejskich,
  • Udział społeczności lokalnych w budowie i utrzymaniu dróg wiejskich,
  • Zrównoważony rozwój dróg wiejskich.
„General Requirements for Road Asset Management Education Courses”

W trakcie seminarium dr Sławomir Heller, reprezentujący grupę Heller, wygłosił referat pt.: „General Requirements for Road Asset Management Education Courses”, w którym poruszył kwestie istoty kształcenia w zakresie Road Asset Management oraz przedstawił ogólne wymagania wobec kursów dedykowanych zarządzaniu majątkiem drogowym.

Spotkanie grupy roboczej D.1.2 Dissemination and education

Tuż przed seminarium miało miejsce spotkanie grupy roboczej D.1.2 Dissemination and education, działającej w ramach Komitetu Technicznego D.1 PIARC i kierowanej przez dr. Hellera. Dzięki doświadczeniom i rekomendacjom dotyczącym zakresu i sposobu prowadzenia działań edukacyjnych, wypracowanym w ramach prac grupy D.1.2., dr Heller we współpracy z Instytutem Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Kształcenia IKKU powołał w 2016 r. inicjatywę edukacyjną INFRAMA, dzięki której metodyka Asset Management jest aktywnie promowana zarówno w Polsce, jak i Niemczech oraz Austrii.

Dr. Slawomir Heller podczas wykładu na temat
„General Requirements for Road Asset Management Education Courses”