aktualności

Dr Sławomir Heller reprezentuje grupę Heller na seminarium PIARC w Boliwii

W dniach 24-26 maja 2017 r. w Santa Cruz w Boliwii, pod auspicjami Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC, odbyło się międzynarodowe seminarium dedykowane problematyce zarządzania drogami wiejskimi oraz o małym natężeniu ruchu (więcej).

Źródło: PIARC

Nadrzędnym celem seminarium było utworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń dla ekspertów, umożliwiającej dyskutowanie problemów i wyzwań związanych z planowaniem, projektowaniem, budową i utrzymaniem dróg wiejskich. Duży nacisk położono także na aktywny udział społeczności lokalnych w całym procesie. Celem seminarium było również ułatwienie dialogu i wymiany wiedzy i pomysłów związanych z zarządzaniem drogami w krajach o niskich i średnich dochodach.

Seminarium zgromadziło ponad 500 uczestników, głównie z Ameryki Południowej, w gronie których znaleźli się przedstawiciele krajowych oraz międzynarodowych organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych. Tematyką przewodnią seminarium były zagadnienia związane z zastosowaniem podejścia Asset Management dla dróg wiejskich oraz o małym natężeniu ruchu. Liczne wykłady były podzielone na 5 sesji tematycznych:

  • Regionalne doświadczenia związane z wdrażaniem Asset Management i przyszłe wyzwania w tej dziedzinie,
  • Najlepsze praktyki dla planistów i ekspertów w zakresie rozwoju i zrównoważonego dostępu do obszarów wiejskich,
  • Struktura, wymagania, projektowe i utrzymanie dróg wiejskich,
  • Udział społeczności lokalnych w budowie i utrzymaniu dróg wiejskich,
  • Zrównoważony rozwój dróg wiejskich.

W trakcie seminarium dr Sławomir Heller, reprezentujący grupę Heller, wygłosił referat pt.: „General Requirements for Road Asset Management Education Courses”, w którym poruszył kwestie istoty kształcenia w zakresie Road Asset Management oraz przedstawił ogólne wymagania wobec kursów dedykowanych zarządzaniu majątkiem drogowym.

Tuż przed seminarium miało miejsce spotkanie grupy roboczej D.1.2 Dissemination and education, działającej w ramach Komitetu Technicznego D.1 PIARC i kierowanej przez dr. Hellera. Dzięki doświadczeniom i rekomendacjom dotyczącym zakresu i sposobu prowadzenia działań edukacyjnych, wypracowanym w ramach prac grupy D.1.2., dr Heller we współpracy z Instytutem Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Kształcenia IKKU powołał w 2016 r. inicjatywę edukacyjną INFRAMA, dzięki której metodyka Asset Management jest aktywnie promowana zarówno w Polsce, jak i Niemczech oraz Austrii.

Dr. Slawomir Heller podczas wykładu na temat
„General Requirements for Road Asset Management Education Courses”