aktualności

Ponad 90% kierowców przyspiesza po minięciu fotoradaru

Czy wiesz, że ponad 90 procent kierowców przyspiesza zaraz po minięciu fotoradaru?

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest bardzo ważnym tematem dla Heller Consult. Od lat pracujemy w branży drogowej i zależy nam na dostarczeniu zarządcom wysokiej jakości informacji dla łatwiejszego i skuteczniejszego podejmowania decyzji. Przeprowadzając analizy ruchu drogowego Heller Consult w znacznym stopniu kieruje swoją działalność na przewidywanie zdarzeń na drogach zamiast przeprowadzenia analizy samych zdarzeń. Dlatego z czystą przyjemnością uczestniczyliśmy w badaniu przeprowadzonym przez Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS (POBR). Celem tego badania była analiza wpływu likwidacji około 400 fotoradarów obsługiwanych przez władze samorządowe z dniem 1 stycznia 2016 roku na zmianę zachowań kierowców.

ponad 90 procent kierowców przyspiesza zaraz po minięciu fotoradaru
Fotoradar (źródło własne)

W jaki sposób tego dokonaliśmy?

Na zlecenie Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) przeprowadziliśmy wyrywkowe badania prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów Straży Miejskiej. Badania te przeprowadziliśmy w 3 sesjach pomiarowych:

  • w kwietniu 2016 roku w Warszawie i w Nowym Dworze Mazowieckim po likwidacji fotoradarów,
  • w 2017 roku w Warszawie bezpośrednio przed i po ponownym uruchomieniu tych radarów, oraz
  • w 2017 roku miała miejsce dodatkowa sesja pomiarowa, przeprowadzona przed i za fotoradarem na ul. Modlińskiej w Warszawie.
ponad 90 procent kierowców przyspiesza zaraz po minięciu fotoradaru
Fotoradar przed przejściem dla pieszych (źródło własne)

Kompleksowa analiza ruchu 840 pojazdów w różnych warunkach występowania lub braku fotoradarów pozwoliła na dokładne przeanalizowanie zachowań kierowców oraz na wyciągnięcie wniosków na temat ich skuteczności.

Czy fotoradary działają?

Analiza wyników wyrywkowych badań pokazuje, że fotoradary niezaprzeczalnie mają bardzo krótkotrwały wpływ na kierowców, zmuszając ich jedynie do ograniczenia prędkości bezpośrednio przed fotoradarem. W tym samym czasie prawie połowa kierowców przekracza dopuszczalną prędkość o więcej niż 10 km/h. Oznacza to, że kierowcy nie traktują poważnie ograniczenia prędkości. Co więcej, zmniejszenie prędkości przed fotoradarem jest spowodowane nie troską o bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz pasażerów pojazdu, a głównie groźbą kary. (Więcej informacji o badaniu w artykule „Badania prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów” A. Zielińska, P. Tutka. Kwartalnik motoryzacyjny „BRD”. – nr 4/2018.)

ponad 90 procent kierowców przyspiesza zaraz po minięciu fotoradaru
Fotoradar przed przejściem dla pieszych (źródło własne)

W jaki sposób można poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego? Odpowiedź na to pytanie podaje Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS:

„Wyniki naszych analiz wskazują na pilną potrzebę podjęcia intensywnych działań edukacyjnych mających na celu przekonanie społeczeństwa o bezpośrednim związku nadmiernej prędkości z liczbą ofiar na drogach.  Ważne również jest wprowadzenie zmian w systemie nadzoru, tak aby zbyt szybka jazda (niezgodna z obowiązującym limitem) częściej kończyła się ukaraniem niefrasobliwego kierowcy. Podjętym działaniom powinny towarzyszyć systematyczne badania prędkości w obiektywny sposób oceniające skuteczność podejmowanych wysiłków”.

Pewne działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego już zostały podjęte. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zamierza wybudować sygnalizacje świetlne na dwóch przejściach dla pieszych na ul. Modlińskiej, gdzie w 2017 roku została przeprowadzona sesja pomiarowa. ZDM w przetargu na tego typu prace otrzymał dwie oferty. (Źródło https://zdm.waw.pl/aktualnosci/swiatla-dla-bezpieczenstwa-na-dwoch-przejsciach-na-ul-modlinskiej).