Bez kategorii

Konferencja BRD Gambit 2018

20. kwietnia 2018 roku

W dniach 12-13 kwietnia 2018 na Politechnice Gdańskiej odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja BRD Gambit 2018.

Konferencja BRD Gambit 2018

Na tak istotnym wydarzeniu, dotyczącym Bezpieczeństwa ruchu drogowego nie mogło zabraknąć przedstawicieli Grupy Firm Heller. W konferencji uczestniczyli  Jan Zieliński (Heller Consult) i Marek Skakuj (HELLER Ing.-GmbH). Ponadto, drugiego dnia konferencji zaprezentowany został referat pt.: “Stan drogi jako ważny czynnik bezpieczeństwa ruchu”, autorstwa Jana Zielińskiego (Heller Consult), Marka Skakuja (HELLER Ing.-GmbH) i Tomasza Radzikowskiego (ZDW Olsztyn).

Konferencja BRD Gambit 2018
Marek Skakuj podczas wystąpienia na Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit 2018 (Źródło własne)

Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele GDDKIA; Konrad Romik z Krajowej Rady BRD; Marek Konkolewski, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD; a także przedstawiciele politechnik Gdańskiej, Warszawskiej i Krakowskiej.

Konferencja BRD Gambit 2018
Uczestnicy Gambitu 2018 (Źródło: pg.edu.pl/gambit)
Konferencja BRD Gambit 2018
Uczestnicy Gambitu 2018 (Źródło własne)

Tegorocznemu wydarzeniu pod nazwą “ROZWÓJ INNOWACJI DROGOWYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA – perspektywa krajowa i regionalna”, zorganizowanemu przez Katedrę Inżynierii Drogowej oraz Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku, nadano rangę Konferencji. Miało to głównie na celu promowanie idei bezpieczeństwa ruchu drogowego na szerszą skalę i dotarcie do jak największego grona odbiorców.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane statystyki, dotyczące wyników Narodowego Programu Poprawy BRD, który niestety nie spełnia się w pełnym wymiarze. Realizacja Narodowego Programu Poprawy BRD miała służyć redukcji liczby zabitych na drogach o 50%, a liczby ciężko rannych o 40%, tymczasem prognozuje się, że w 2020 uda się zredukować liczbę ciężko rannych jedynie o 7%. Ponadto w 2017 roku odnotowano w wypadkach drogowych 11 103 ciężko rannych, jest to spadek w stosunku do 2016, ale cel Narodowego Programu jest wciąż bardzo odległy – 8401 osób.

Takie dane świadczą o tym, że Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostaje ważnym problemem socjalnym, nad rozwiązaniem którego społeczeństwo musi ciągle pracować. Najbardziej istotnym sposobem poprawy BRD jest zapobieganie pojawieniu się wypadków na drogach. Również dlatego w Heller Consult podczas realizacji projektów dotyczących BRD opieramy się na metodykach, które maja charakter prewencyjny oraz pozwalają zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadków. Dowiedz się więcej.