aktualnościfirma

Nowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni Drogowych

15. maja 2018 roku

W dniach 8-9 maja 2018 roku w Centrum Konferencyjnym TARGI KIELCE w Kielcach odbyła się Konferencja Nowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni Drogowych.

Organizatorem cyklu Konferencji „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe” jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM).

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, a uroczystego otwarcia dokonali: Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz dyrektor Instytutu prof. Leszek Rafalski. Gości przywitał także przewodniczący Rady Programowej prof. ndzw. Adam Zofka.

Konferencja towarzyszyła XXIV Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.

Prezentacja sprzętu podczas Targów (źródło własne)
Centrum Konferencyjne TARGI KIELCE (źródło własne)

IBDiM tradycyjnie już wzbogacił program targów przygotowując konferencję naukową. W tym roku podjęto się tematu Nowoczesnej diagnostyki i napraw nawierzchni drogowych. Zaproponowana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród przedstawicieli firm, administracji drogowej oraz studentów. Konferencja stanowiła szerokie, naukowe forum służące wymianie opinii i wniosków związanych z diagnozowaniem wszelkich typów nawierzchni i rozmaitymi metodami ich napraw.

Poprawa stanu istniejących dróg

Wyjątkowo ważnym zadaniem stojącym przed administracjami drogowymi wszystkich szczebli jest poprawa stanu istniejących dróg i dostosowanie ich parametrów do współczesnych wymagań, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywności ekonomicznej nakładów ponoszonych na naprawy. Niemożliwe jest spełnienie tych warunków bez nowoczesnej diagnostyki. Pod tym terminem kryją się, przede wszystkim, wysoko wyspecjalizowane nieinwazyjne techniki pomiarowe, wykorzystujące zaawansowane urządzenia badawcze (źródło: IBDiM).

Sesja VI Nieniszczące metody diagnostyczne

Podczas sesji Sesji VI Nieniszczące metody diagnostyczne jeden z przedstawicieli Heller Consult sp. z o.o. Karol Szepietowski zaprezentował referat pt. “Wykorzystanie wyników oceny stanu technicznego nawierzchni w planowaniu remontów autostrady”, autorstwa Tomasza Mechowskiego i Jacka Sudyki z IBDiM oraz Prezesa Zarządu Heller Consult sp. z o.o. Tomasza Wojsz.

Nowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni
Karol Szepietowski (z prawej) z Heller Consult podczas wystąpienia (źródło: IBDiM)

Referat dotyczył podsumowania projektu zrealizowanego przez IBDiM i Heller Consult. W ciągu ostatnich kilku lat firmy te wykonały badania stanu technicznego nawierzchni autostrady A4, na odcinku Katowice – Kraków. Podstawową celą prowadzenia pomiarów i towarzyszącej im analizy było spełnienie obowiązku  prowadzenia bieżącej i okresowej kontroli wynikającej z Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o drogach publicznych. Ale w uzgodnieniu z zarządcą przedmiotowego odcinka, którym jest firma Stalexport Autostrada Małopolska S.A., badania zostały również wykorzystane  jako materiał służący do opracowania programu utrzymania drogi. W artykule przedstawiono proces transformacji danych pomiarowych, który doprowadził do osiągnięcia założonego celu.

W procesie identyfikacji stanu technicznego nawierzchni autostrady A4 wykonywano szereg badań diagnostycznych:
  • pomiary równości podłużnej i poprzecznej,
  • badania właściwości przeciwpoślizgowych, makrotekstura i współczynnik tarcia.
  • identyfikację uszkodzeń powierzchniowych (pęknięcia, ubytki, deformacje, itp.)
  • pomiary ugięć nawierzchni.

Wszystkie badania przeprowadzono urządzeniami do diagnostyki stanu technicznego nawierzchni, którymi dysponuje IBDiM.

Nowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni
Uczestnicy Konferencji, wśród nich Wojciech Smęt z Heller Consult (źródło: IBDiM)

Więcej na temat projektów realizowanych przez firmę Heller Consult w dziale Realizacje.

Nowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni

Jednym z ważnych elementów konferencji była sesja plakatowa. Wyeksponowano na niej najlepsze referaty, które nie były wygłaszane oraz prace studentów nadesłane na konkurs. Podczas sesji plakatowej Wojciech Smęt z Heller Consult sp. z o.o. oraz Marek Skakuj z Heller Ingenieurgesellschaft mbH zaprezentowali nasz plakat.

Nowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni
Sesja plakatowa i Wojciech Smęt z Heller Consult (źródło: IBDiM)
Nowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni
Sesja plakatowa i Wojciech Smęt z Heller Consult (źródło: IBDiM)