aktualnościAsset Managementfirma

Heller Consult na Leśnym Kongresie Drogowym „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami”

24. maja 2018 r.

Temat Asset Management staje się coraz bardziej popularny w środowisku drogowców. Potwierdza tą tendencję zaproszenie Tomasza Wojsz, doświadczonego trenera Asset Management oraz prezesa Heller Consult sp. z o.o., na Leśny Kongres Drogowy z wykładem na temat „Współczesne trendy w zarządzaniu infrastrukturą drogową”. Kongres odbył się 9 maja pod patronatem honorowym Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

Prezes Zarządu Heller Consult sp. z o.o. Tomasz Wojsz podczas wystąpienia.

Leśny Kongres Drogowy został zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu głównie w celu promowania wspólnych przedsięwzięć drogowych podejmowanych przez Lasy Państwowe we współpracy z samorządami. „Lasy przyczyniły się w latach 2007-2015 do wybudowania ok. 700 km dróg publicznych” – podkreśliła podczas swojego wystąpienia Pani Małgorzata Joanna Golińska,  Sekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody.

Poza tym kluczowe znaczenie miały wystąpienia związane ze stosowaniem nowych technologii i materiałów przeznaczonych do remontu i budowy dróg leśnych. Dokładnie wśród tych tematów znalazł się wykład Tomasza Wojsz. Jednym z najważniejszym współczesnych metod zarządzania infrastrukturą drogową jest zastosowanie metod oraz narzędzi zgodnych z metodą Road Asset Management. Road Asset Management pozwala uczynić proces podejmowania decyzji skuteczniejszym oraz uwzględniającym szeroko rozumiane otoczenie firmy. Podczas wykładu Tomasz Wojsz podkreślił ważność skutecznego wykorzystania wszystkich zasobów firmy do osiągnięcia celu.

Podczas Konferencji. Źródło: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Fot. Adrian Kasztelan

W kongresie wzięło udział ponad 400 osób, w tym przedstawiciele Sejmu RP, władze samorządowe, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, naukowcy, nadleśniczowie i inni pracownicy sektora leśnego, publicznego i prywatnego zajmujący się infrastrukturą leśną.

W imieniu Ministra Środowiska bardzo ciekawy referat pt. “Rola działań Lasów Państwowych na szczeblu samorządowym” przedstawiła Pani Małgorzata Joanna Golińska, Sekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody. Podczas swojego wystąpienia Pani Małgorzata Joanna Golińska podkreśliła, że lasy mają być dostępne dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami.

Małgorzata Joanna Golińska. Źródło: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Fot. Jerzy Drabczyk

Podsumowując wydarzenie trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich lat Lasy Państwowe zdecydowanie nasiliły działania związane z udostępnianiem lasu i współtworzeniem lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Władze Lasów Państwowych będą z pewnością kontynuować współpracę z samorządami oraz angażować, w miarę swoich możliwości, siły i środki do współtworzenia odcinków drogowych ważnych dla obu stron.