aktualnościAsset Managementfirma

HC na Leśnym Kongresie Drogowym

Heller Consult na Leśnym Kongresie Drogowym „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami”

24. maja 2018 r.

9 maja pod patronatem honorowym Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka odbył się Leśny Kongres Drogowy. Grupę Heller reprezentował prezes zarządu Tomasz Wojsz.

Temat Asset Management staje się coraz bardziej popularny w środowisku drogowców. Potwierdza tę tendencję zaproszenie doświadczonego trenera Asset Management Tomasza Wojsz do wygłoszenia wykładu na temat „Współczesne trendy w zarządzaniu infrastrukturą drogową”.

Prezes Zarządu Heller Consult sp. z o.o. Tomasz Wojsz podczas wystąpienia.
Promowanie wspólnych przedsięwzięć drogowych

Leśny Kongres Drogowy został zorganizowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Głównym celem wydarzenia było promowanie wspólnych przedsięwzięć drogowych podejmowanych przez Lasy Państwowe we współpracy z samorządami. „Lasy przyczyniły się w latach 2007-2015 do wybudowania ok. 700 km dróg publicznych” – podkreśliła podczas swojego wystąpienia Pani Małgorzata Joanna Golińska,  Sekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody.

Poza tym kluczowe znaczenie miały wystąpienia związane ze stosowaniem nowych technologii i materiałów przeznaczonych do remontu i budowy dróg leśnych. Dokładnie wśród tych tematów znalazł się wykład Tomasza Wojsz. Jednym z najważniejszym współczesnych metod zarządzania infrastrukturą drogową jest zastosowanie metod oraz narzędzi zgodnych z metodą Road Asset Management. RAM czyni proces podejmowania decyzji skuteczniejszym oraz uwzględniającym szeroko rozumiane otoczenie firmy. Istotne jest skuteczne wykorzystanie wszystkich zasobów firmy do osiągnięcia celu.

Podczas Konferencji. Źródło: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Fot. Adrian Kasztelan

W kongresie wzięło udział ponad 400 osób, w tym przedstawiciele Sejmu RP, władze samorządowe, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, naukowcy, nadleśniczowie i inni pracownicy sektora leśnego, publicznego i prywatnego zajmujący się infrastrukturą leśną.

Rola działań Lasów Państwowych na szczeblu samorządowym

W imieniu Ministra Środowiska bardzo ciekawy referat pt. “Rola działań Lasów Państwowych na szczeblu samorządowym” przedstawiła Pani Małgorzata Joanna Golińska, Sekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody. Podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że lasy mają być dostępne dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami.

Małgorzata Joanna Golińska. Źródło: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Fot. Jerzy Drabczyk

Podsumowując wydarzenie, trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich lat Lasy Państwowe zdecydowanie nasiliły działania związane z udostępnianiem lasu i współtworzeniem lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Władze Lasów Państwowych będą z pewnością kontynuować współpracę z samorządami oraz angażować, w miarę swoich możliwości, siły i środki do współtworzenia odcinków drogowych ważnych dla obu stron.