aktualnościAsset ManagementINFRAMA

Wystąpienie INFRAMA na międzynarodowej konferencji infraBIM w Krakowie

Dr Agata Ciołkosz-Styk na infraBIM

15 i 16 listopada 2018 INFRAMA wystąpiła na międzynarodowej konferencji infraBIM w Krakowie.

Podczas wydarzenia, organizowanego przez Europejskie Centrum Certyfikacji BIM dyskutowano na temat Modelowania Informacji o Budownictwie (BIM) oraz jego zastosowaniu w projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą transportową. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele nauki, administracji drogowej i transportowej a także wykonawcy i dostawcy rozwiązań informatycznych, projektanci.

Dr Agata Ciołkosz-Styk na infraBIM
Agata Ciołkosz-Styk uczestniczy w dyskusji panelowej (źródło: infraBIM)

Dr. Agata Ciołkosz-Styk w imieniu INFRAMA oraz Grupy HELLER poprowadziła wykład na temat Information Asset Management and BIM. Podczas prelekcji przedstawiła rozwinięcie terminu BIM, kojarzonego głównie z technologiami 3D, znacznie zawężającymi jego zakres. W prezentacji doktor Ciołkosz-Styk podkreśliła znaczenie Modelowania informacji jako narzędzia i przede wszystkim metodologii zarządzania informacją. Informacja,  czyli dane o infrastrukturze z punktu widzenia Assset Management jest jednym z najcenniejszych zasobów organizacji. 

Zintegrowanie BIM z metodologią zarządzania aktywami jest drogą do maksymalizacji korzyści z tego zasobu zarówno dla organizacji jak i powiązanych z nią interesariuszy.  Doktor Ciołkosz-Styk wskazała zjawisko obserwowanej w ostatnich latach tendencji do wszechstronnego rozumienia terminu BIM, co jest potwierdzone wprowadzeniem nowej definicji BIM przez Brytyjski Departament Transportu w „wytycznych BIM dla organów ds. Infrastruktury. Lepsze zarządzanie informacjami”. Nowa definicja, została wzbogacona tak, aby ujmować nowe wyzwania, dla których wcześniej nie była przeznaczona. Po referacie otwarto dyskusję na temat przyszłości BIM i Information Asset Management, w której uczestniczyli prelegenci oraz zgromadzeni na widowni specjaliści.

Podejście zdefiniowane w nowych wytycznych uzupełnia się z misją Grupy HELLER, którą jest wsparcie operatorów infrastruktury, zarządców i decydentów w integracji BIM zgodnie z celami, stanem rozwoju i kontekstem ich organizacji. Aby urzeczywistnić te wartości, w 2017 Grupa HELLER założyła Akademię Zarządzania Aktywami Infrastrukturalnymi INFRAMA.