aktualnościINFRAMA

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

KZID Kongres Zarządzania Infrastrukturą Drogową

W dniach 4-5 grudnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się Kongres Zarządzania Infrastrukturą Drogową. Jego organizatorami są inicjatywa edukacyjna INFRAMA oraz Polski Kongres Drogowy. Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Polsce, a jego celem jest udostępnianie zarządcom wszystkich szczebli administracji drogowej rozwiązań dostarczanych przez metodologię Road Asset Management.

Starzejąca się infrastruktura, brak wystarczających nakładów na drogi oraz rosnące koszty ich eksploatacji, niedobory kadrowe, wzrost natężenia ruchu – wszystko to są problemy, z którymi mierzy się światowe, w tym także polskie, drogownictwo. O ile trudno spodziewać się w najbliższych latach wzrostu poziomu finasowania infrastruktury drogowej, wiele analiz pokazuje raczej odwrotne trendy, o tyle są dostępne techniki zarządzania, dzięki którym możliwe jest zwiększenie wydajności i trwałości istniejącej infrastruktury drogowej.

W celu rozpowszechniania wiedzy nt. tych metod i technik zrodziła się koncepcja powołania Kongresu Zarządzania Infrastrukturą Drogową, która stanowiłaby platformę wymiany doświadczeń w zarządzaniu tymi zasobami dla administracji na wszystkich poziomach decyzyjnych i wykonawców oraz innych interesariuszy związanych z procesami realizacji inwestycji, środowiska naukowego i specjalistów technicznych.

Celem Kongresu jest dyskusja na temat sposobów poprawy jakości i wydajności infrastruktury drogowej poprzez skuteczne zarządzanie oraz prace zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i zarządcy drogowego.

Zagadnienia prezentowane podczas Kongresu będą miały silny akcent praktyczny i będą prezentowane w formach wystąpień referatowych, dyskusji oraz sesji warsztatowych, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość mierzenia się z realnymi problemami dnia codziennego drogowców, korzystając z arsenału poznanej metody Road Asset Management.

Tematyka debat i prelekcji będzie skupiona wokół zarządzania ryzykiem, innowacyjnych form finansowania drogownictwa, wykorzystania informacji w procesach decyzyjnych, diagnostyki stanu nawierzchni, a także kształtowania cyklu życia dróg oraz współpracy sektorów publicznego i prywatnego.

Kongres jest organizowany pod auspicjami Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, a wszystkie referaty i warsztaty są zgodne z jego rekomendacjami.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu ZID są dostępne na stronie internetowej wydarzenia.