aktualności

Nasze rozwiązania wdrożone na sieci torowej w Warszawie!

Od kilkunastu lat wspomagamy naszych klientów w Polsce i Niemczech w zarządzaniu odporną oraz bezpieczną infrastrukturą drogową. W tym czasie stworzyliśmy systemy dostosowane do przetwarzania danych drogowych oraz ich wizualizacji, umożliwiając decydentom dostęp do aktualnych informacji. Dzięki naszemu zespołowi, w skład którego wchodzą programiści, analitycy danych oraz inżynierowe, oferowane przez nas rozwiązania są coraz bardziej automatyzowane i elastyczne, dostosowane do wymogów konkretnych organizacji.

Zdalne utrzymanie infrastruktury torowej

Najlepszym dowodem na to jest wdrożenie dopracowywanych przez lata metod w zupełnie nowy obszar, jakim jest transport szynowy. Na zlecenie Tramwajów Warszawskich opracowaliśmy zdalny system zarządzania infrastrukturą torową, który zapewni jej utrzymanie w pełnej zdatności. Dla pasażerów bezpośrednio przekłada się to na poprawę bezpieczeństwa i komfortu oraz sprawniejsze usuwanie awarii i wykonywanie konserwacji.

Okno aplikacji stacjonarnej INFRATRAM
Okno aplikacji stacjonarnej INFRATRAM

Budowa systemu

Dane dotyczące infrastruktury zostały przetworzone i umieszczone w systemie internetowym i zwizualizowane na mapach, profilach liniowych i tabelach. Zsynchronizowane widoki ułatwiają dostęp do wszystkich informacji, umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji. Powstało kilka schematów dedykowanych różnym poziom zarządzania, między innymi do planowania zadań oraz do diagnostyki stanu technicznego konstrukcji torowiska, a także do oceny stanu geometrycznego toru. System wspierany jest przez aplikację mobilną do wykonywania wszelkich prac w terenie z automatyczną lokalizacją użytkownika.

Co wniesie INFRATRAM do pracy zarządu?

Z szeregu usprawnień, jakie wniesie system do organizacji, można wymienić min:

  • umożliwienie zdalnego zarządzania i dostępu do wszystkich danych w jednym miejscu,
  • możliwość podejmowania skuteczniejszych decyzji,
  • przyspieszenie obiegu dokumentów i automatyzację procesów,
  • usprawnienie przepływu informacji pomiędzy pracownikami,
  • poprawienie efektywności wykorzystania zasobów,
  • monitoring i kontrola realizowanych zadań.
Okna aplikacji mobilnej INFRATRAM
Okna aplikacji mobilnej INFRATRAM