aktualności

Ruszyły Seminaria Warsztatowe – Drogi Publiczne

Seminaria Warsztatowe Drogi Publiczne to cykl szkoleń kierowanych do zarządców dróg samorządowych związanych z zarządzaniem utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ich projektowaniu, budowy oraz finansowaniu. Celem spotkań jest podniesienie poziomu wiedzy i rozwoju w zakresie zarządzania projektami oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań odbyło się 26-27 sierpnia, w Rewii nad jeziorem Zegrzyńskim, dedykowane drogowcom z centralnej i północno-wschodniej Polski. Wzięło w nim udział blisko 80 członków kadry zarządzającej,  przedstawiciele miast, gmin i powiatów. 

Prosta metoda oceny stanu nawierzchni dróg

Od kilkunastu lat jesteśmy zaangażowani w utrzymanie dróg w Polsce. Stosowane przez nas metody diagnostyczne ewoluują wraz z postępem technologicznym i nowymi wytycznymi. Wiemy jaką wartość w zarządzaniu drogami ma aktualna wiedza o stanie nawierzchni oraz co stoi na przeszkodzie polskim zarządcom w przeprowadzaniu regularnej diagnostyki. Wykorzystując te informacje i nasze know-how stworzyliśmy ASPEN – prostą aplikację na smartofna do wykonywania obiektywnej oceny stanu nawierzchni. 

Efektywne wykorzystanie wyników diagnostyki

O ideii oraz działaniu systemu ASPEN opowiedział Jan Zieliński, członek zarządu HC zwracając szczególną uwagę na to, co dzieje się dalej z zebranymi danymi, które same w sobie nie stanowią jeszcze wartości. Efektywne korzystanie z wyników diagnostycznych jest możliwe tylko przy prawidłowej ich interpretacji. Do tego wykorzystujemy skuteczne metody wizualizacji danych i ich oceny wraz z szybkim i wygodnym dostępem online.  Przykładem systemu udostępniania danych drogowych umożliwiających wnikliwą analizę wyników kampanii diagnostycznych jest OnKo3.

Ocena stanu nawierzchni w OnKo3

Praktyczny przykład nowoczesnej diagnostyki

Podczas seminariów zaprezentowaliśmy również działanie ASPEN w praktyce. Słuchacze mieli okazję bliżej poznać realizację kampanii diagnostycznej w niemieckim mieście Gross-Gerau, którą przeprowadziliśmy wiosną tego roku. Obejmowała ona sieć dróg, chodników i dróg dla rowerów, gdzie wynikiem kampanii były m.in. ocena i analiza stanu poszczególnych typów nawierzchni, zwizualizowana na mapie, profilu liniowym zsynchronizowana z widokiem dróg dostępnych w systemie OnKo3. Finalnym elementem projektu było opracowanie strategii utrzymaniowej przygotowanej zgodnie z wymaganiami urzędu miasta. Jan opowiadał o całym procesie, jak i o dylematach jakie napotkaliśmy podczas planowania i wykonywania pomiarów. Więcej o tym projekcie przeczytasz w naszych realizacjach

Wspieramy rozwój sieci tras rowerowych na Warmii i Mazurach

Nasz udział w seminarium uzupełnił Paweł Sobczak, ekspert od udostępniania danych drogowych wraz z Ewą Wojciechowska, Naczelnikiem Wydziału Dróg w ZDW Olsztyn, opowiedzieli o kompleksowej budowie sieci tras rowerowych i urządzeń UTO w województwie warmińsko-mazurskim. Paweł mówił o kluczowym elemencie digitalizacji procesu rozwoju sieci dróg, który realizujemy w tym projekcie. Ze względu na zaangażowanie w cały projekt wielu instytucji, na czele z ZDW Olsztyn i Urzędem Marszałkowskim, poprzez miasta, powiaty i gminy aż po GDDKiA, stowarzyszenia i nadleśnictwa konieczne jest stosowanie jednolitego systemu referencyjnego dla wszystkich elementów sieci dróg rowerowych. Zapewni to skuteczną współpracę w tym wygodną wymianę informacji o ścieżkach rowerowych i towarzyszącej im infrastrukturze. Dzięki tak przygotowanemu modelu sieci, który jest zintegrowany z innymi danymi np. o ruchu, wypadkach, przystankach czy stanie, możliwy jest dostęp do aktualnych danych i wyników w jednolitym standardzie dla wszystkich interesariuszy. Jest to krok w kierunku budowania cyfrowego bliźniaka. 

„Ten projekt jest wymierną odpowiedzią na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych, a także na zmiany, jakie czekają kraje Unii Europejskiej w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju
i koegzystencji ze środowiskiem naturalnym. Biorąc pod uwagę wzrost natężenia ruchu na drogach publicznych, w dobie nadchodzących zmian klimatu, polityki racjonalnej emisji CO2i kształtowania nowego, mniej uciążliwego dla środowiska i ludzi stylu życia, projekt ten stanowi realny krok w kierunku realizacji tych planów” powiedziała Pani Ewa Wojciechowska.

Seminaria Warsztatowe były ciekawym wydarzeniem i doskonałą okazją do zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu infrastruktury drogowej. Spotkania dla kolejnych regionów w Polsce planowane są na jesieni tego roku, nieprzerwanie organizowane przez Elamed, wydawcę uznanych w branży drogowej magazynów: Autostrady, Mosty i Drogi Publiczne.