aktualności

Badania prędkości na Mazowszu dla ITS

W ostatnich dniach w mediach ukazały się wyniki pomiarów prędkości pojazdów zrealizowanych przez Heller Consult na zlecenie Instytutu Transportu Samochodowego. Pomiary wykonywano w kwietniu 2016 r. przy zastosowaniu opracowanego przez HC (we współpracy z firmą Far Data), systemu pomiarowego, rejestrującego ruch w trybie „pojazd za pojazdem”.

Podstawowymi parametrami rejestrowanymi przez system pomiarowy były:

  • prędkość chwilowa,
  • czas rejestracji pojazdu w przekroju pomiarowym w milisekundach,
  • długość pojazdu,
  • pas ruchu,
  • kierunek ruchu,
  • klasa pojazdów (ze względu na długość).

Uzyskane dane posłużyły do przeprowadzenia analizy, w ramach której określono m.in. prędkości średnie dla poszczególnych punktów pomiarowych, udział pojazdów przekraczających dopuszczalne limity prędkości oraz udział pojazdów poruszających się z odstępami niebezpiecznymi.

Pomiary prędkości przeprowadzono w 5 punktach rozmieszczonych na drogach różnej kategorii na terenie województwa Mazowieckiego. Wszystkie punkty zostały zlokalizowane w obszarze zabudowanym, w niewielkiej odległości od miejsc, w których do 1 stycznia 2016 funkcjonowały fotoradary wyłączone na mocy ustawy Dz.U. 2015 poz. 1335 z dnia 24 lipca 2015 r.

W czasie 24-godzinnych pomiarów, zebrano dane dla blisko 230 tys. pojazdów. W przetworzeniu danych wykonanych przez Heller Consult wykorzystano także dane uzyskane ze Straży Miejskich z Warszawy i z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Na stronie ITS opublikowano raport z przeprowadzonych badań.

Inne publikacje: