aktualności

Heller Consult wspiera projekt FabSpace 2.0

Przedstawiciele konsorcjum projektowego na spotkaniu z HC

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma aktywnie wspiera projekt FabSpace 2.0 (Fablab for geodata-driven innovation – by leveraging Space data in particular, in Univerities 2.0, więcej informacji tutaj), finansowany ze środków programu ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

Celem projektu FabSpace 2.0 jest utworzenie na wybranych uczelniach interaktywnych platform, zapewniających dostęp do różnego rodzaju zbiorów danych, w tym danych pozyskiwanych dzięki wykorzystaniu satelitów, a także danych przestrzennych, wolnego oprogramowania oraz narzędzi do przetwarzania tych danych, w celu opracowania innowacyjnych aplikacji o dużym potencjalne rynkowym.

Heller Consult wspiera Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w zapewnieniu operacyjnego funkcjonowania platformy oraz integracji danych, natomiast nasz partner, Heller Ingenieurgesellschaft, wspomaga Uniwersytet Techniczny w Darmstadt.