aktualności

Heller Consult wspiera projekt FabSpace 2.0

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma aktywnie wspiera projekt FabSpace 2.0 (Fablab for geodata-driven innovation – by leveraging Space data in particular, in Univerities 2.0, więcej informacji na stronie https://www.irit.fr/FabSpace/) finansowany ze środków programu ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

Celem projektu FabSpace 2.0 jest utworzenie na wybranych uczelniach interaktywnych platform, zapewniających dostęp do różnego rodzaju zbiorów danych, w tym danych pozyskiwanych dzięki wykorzystaniu satelitów, a także danych przestrzennych, wolnego oprogramowania oraz narzędzi do przetwarzania tych danych, w celu opracowania innowacyjnych aplikacji o dużym potencjalne rynkowym.

Heller Consult wspiera Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w zapewnieniu operacyjnego funkcjonowania platformy oraz integracji danych, natomiast nasz partner, Heller Ingenieurgesellschaft, wspomaga Uniwersytet Techniczny w Darmstadt.