aktualności

Diagnostyka i utrzymanie dróg jako temat przewodni IX. edycji tzw.„spotkań darmsztadzkich”

warsztaty Darmstadt

W dniach 19-20 września 2016 r. nasz partner z H-grupy, HELLER Ingenieurgesellschaft, już po raz dziewiąty zorganizował w Darmstadt (Niemcy) konferencję znaną jako „Spotkania Darmsztadzkie”. Spotkania te mają charakter dwudniowych warsztatów technicznych, podczas których przedstawiciele administracji drogowej dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie różnych aspektów utrzymania dróg.

Liczne grono uczestników

W tegorocznych spotkaniach wzięła udział rekordowa liczba ponad 70 uczestników. Obecni byli przedstawiciele niemieckiej administracji drogowej szczebla federalnego, krajów związkowych, powiatów i miast, a także organizacji drogowych i uczelni. Do tradycji należy także udział gości z krajów ościennych, mianowicie z Austrii i Polski. Wśród polskich gości znaleźli się przedstawiciele Zarządów Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Olsztynie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, a także naturalnie Heller Consult.

Diagnostyka i utrzymanie dróg

Tematem przewodnim tegorocznych spotkań były diagnostyka i utrzymanie dróg. Planowa i systematyczna rozbudowa oraz utrzymanie infrastruktury drogowej mają fundamentalne znaczenie dla gospodarki i wpływają w istotny sposób na jakość życia. Zarówno same drogi, jak i drogowe obiekty inżynierskie muszą być poddawane nieustannej kontroli i poprzez realizację stosownych programów utrzymaniowych oraz modernizacyjnych dostosowywane do rosnących oczekiwań społecznych. Wyzwania, przed jakimi stoją administracje drogowe wszelkich szczebli, są coraz bardziej kompleksowe, stąd i coraz wyższe wymagania stawiane technikom zarządzania infrastrukturą drogową.

Wymiana doświadczeń w zakresie racjonalnego utrzymania dróg

„Spotkania Darmsztadzkie” stanowią niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń w zakresie racjonalnego utrzymania dróg i animują do swobodnych dyskusji na temat możliwości i potencjalnych kierunków rozwoju oraz do doskonalenia istniejących metod.

Oprócz referatów wygłoszonych przez reprezentantów instytucji niemieckich swoimi doświadczeniami dzielili się także goście z Polski. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor przedstawił referat na temat wykorzystania danych diagnostycznych dla celów planowania remontów i utrzymania nawierzchni. Referat poświęcony zarządzaniu infrastrukturą dróg wojewódzkich w województwie warmińsko-mazurskim, przygotowany przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemara Królikowskiego, wygłosił jego zastępca Tomasz Raczkowski.

Systematycznie wzrastająca liczbą uczestników, udział gości z państw ościennych oraz ożywione dyskusje pokazują, jak potrzebna jest inicjatywa umożliwiająca dialog pomiędzy instytucjami drogowymi, transfer najlepszych praktyk, zwrócenie uwagi na kwestie, które wymagają nowego, innowacyjnego podejścia.

Z upływem czasu organizowane przez firmę HELLER „Spotkania Darmsztadzkie” stały już pewną tradycją, oczekiwanym wydarzeniem. Przyszłoroczne, zaplanowane na wrzesień 2017 roku, warsztaty poświęcone będą problematyce kompleksowego zarządzania infrastrukturą drogową (Road Asset Management).