aktualności

Heller Consult na konferencji poświęconej infrastrukturze komunikacyjnej Lasów Państwowych w Mucznem oraz w prasie

konferencja w Mucznem

Na początku października 2016 r. w Mucznem (woj. podkarpackie) odbyła się konferencja dedykowana funkcjonowaniu infrastruktury komunikacyjnej w Lasach Państwowych. Do grona ponad 100 uczestników konferencji,  zostali zaproszeni także przedstawiciele Heller Consult.

Podczas konferencji poruszano aspekty związane z planowaniem układów przestrzennych dróg leśnych w powiązaniu z lokalną infrastrukturą techniczną, kwestie połączeń z innymi drogami oraz współpracy z zarządcami dróg, a także tematykę związaną z praktycznym zastosowaniem operatów drogowych. Ponadto poruszano problematykę planowania,  budowy i utrzymania sieci drogowej, jak też inwestycje wspólne z jednostkami samorządu terytorialnego. Podkreślano także, iż utrzymanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury komunikacyjnej, na założonym poziomie jest niezbędne do prowadzenia gospodarki leśnej. Drogi leśne stanowią ogromny kapitał, którego planowa i konsekwentna odnowa, a także racjonalna eksploatacja wymagają systematycznego podejścia.

Przedstawiciele HC przedstawili zasady kompleksowego zarządzania leśną infrastrukturą drogową, obejmujące cały cykl życia obiektów.  Podkreślili istotę  dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania – począwszy od operacyjnego, a na strategicznym skończywszy.

O naszym udziale w konferencji poinformowano w kwartalniku wydawanym przez Lasy Państwowe pt. „Głos Lasu”.

Cały artykuł dostępny jest do pobrania na stronie Lasów Państwowych: http://www.lasy.gov.pl/informacje/glos-lasu/wydania-archiwalne/2016/glos-lasu-10-2016/view