aktualności

III Krakowskie Dni Nawierzchni Kraków 2016

W dniach 23-25 listopada 2016 r. w Krakowie odbyły się III Krakowskie Dni Nawierzchni 2016 pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Fot. Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
Fot. Media-Pro Polskie Media Profesjonalne – Uczestnicy Konferencji

Drugiego dnia wydarzenia w czwartek 24 listopada odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 pod hasłem „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego”. Tematykę podzielono na 3 sesje: Wymagania techniczne i właściwości nawierzchni, Badania, ocena i zarządzanie nawierzchniami oraz Mieszanki mineralno – asfaltowe (cz.1). Firmę Heller Consult sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Pan Tomasz Wojsz, który omówił Wykorzystanie diagnostyki nawierzchni w monitorowaniu gwarancji.

Diagnostyka stanu nawierzchni to punkt wyjścia do efektywnego planowania prac remontowych. Obejmuje identyfikację równości, właściwości przeciwpoślizgowych, cech powierzchniowych (np. spękania, ugięcia, uszkodzenia) oraz nośności nawierzchni a także, jako odrębne zadanie, ocenę stanu nawierzchni.

Rozwój technik pomiarowych przynosi stały spadek cen, przez co diagnostyka stała się dostępna nawet dla małych zarządów. Koszty wykonania diagnostyki są pomijalne w porównaniu z kosztami prac drogowych, a jej zastosowanie przynosi natychmiast wymierne oszczędności. Co ważne, diagnostyka jest częścią planowania prac utrzymaniowych, dlatego może być finansowana ze środków inwestycyjnych.

Fot. Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
Fot. Media-Pro Polskie Media Profesjonalne – Tomasz Wojsz, Prezes Heller Consult

Następnie Pan Tomasz Wojsz odpowiedział na pytania do wygłoszonego referatu.

Fot. Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
Fot. Media-Pro Polskie Media Profesjonalne – Tomasz Wojsz, Prezes Heller Consult

Zwieńczeniem dnia był uroczysty Bankiet Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 oraz Jubileuszowy Koncert Kwartetu Smyczkowego.

W piątek 25 listopada kontynuowano tematykę czwartkową dzieląc ją na 3 sesje: Badania i ocena nawierzchni, Mieszanki mineralno – asfaltowe (cz.2.) oraz Ocena, naprawy i wzmacnianie nawierzchni asfaltowych i podłoża.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.konferencjespecjalistyczne.pl.