aktualności

III Krakowskie Dni Nawierzchni Kraków 2016

W dniach 23-25 listopada 2016 r. w Krakowie odbyły się III Krakowskie Dni Nawierzchni 2016 pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Uczestnicy Konferencji III Krakowskie Dni Nawierzchni Kraków 2016
Fot. Media-Pro Polskie Media Profesjonalne – Uczestnicy Konferencji

Drugiego dnia wydarzenia w czwartek 24 listopada odbyło się IV Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 pod hasłem „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego”. Tematykę podzielono na 3 sesje: Wymagania techniczne i właściwości nawierzchni, Badania, ocena i zarządzanie nawierzchniami oraz Mieszanki mineralno – asfaltowe (cz.1). Firmę Heller Consult sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Pan Tomasz Wojsz, który omówił Wykorzystanie diagnostyki nawierzchni w monitorowaniu gwarancji.

Diagnostyka stanu nawierzchni to punkt wyjścia do efektywnego planowania prac remontowych. Obejmuje identyfikację równości, właściwości przeciwpoślizgowych, cech powierzchniowych (np. spękania, ugięcia, uszkodzenia) oraz nośności nawierzchni, a także, jako odrębne zadanie, ocenę stanu nawierzchni.

Rozwój technik pomiarowych przynosi stały spadek cen, przez co diagnostyka stała się dostępna nawet dla małych zarządów. Koszty wykonania diagnostyki są pomijalne w porównaniu z kosztami prac drogowych, a jej zastosowanie przynosi natychmiast wymierne oszczędności. Co ważne, diagnostyka jest częścią planowania prac utrzymaniowych, dlatego może być finansowana ze środków inwestycyjnych.

Tomasz Wojsz, Prezes Heller Consult podczas konferencji III Krakowskie Dni Nawierzchni Kraków 2016
Fot. Media-Pro Polskie Media Profesjonalne – Tomasz Wojsz, Prezes Heller Consult

Następnie Pan Tomasz Wojsz odpowiedział na pytania do wygłoszonego referatu.

Tomasz Wojsz, Prezes Heller Consult podczas prezentacji na konferencji III Krakowskie Dni Nawierzchni Kraków 2016
Fot. Media-Pro Polskie Media Profesjonalne – Tomasz Wojsz, Prezes Heller Consult

Zwieńczeniem dnia był uroczysty Bankiet Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2016 oraz Jubileuszowy Koncert Kwartetu Smyczkowego.

W piątek 25 listopada kontynuowano tematykę czwartkową, dzieląc ją na 3 sesje: Badania i ocena nawierzchni, Mieszanki mineralno – asfaltowe (cz.2.) oraz Ocena, naprawy i wzmacnianie nawierzchni asfaltowych i podłoża.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej www.konferencjespecjalistyczne.pl.