XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2016

W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Politechnice Gdańskiej uczestniczyliśmy w XI Międzynarodowym Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit 2016.

Patronat Honorowy nad tegorocznym Seminarium GAMBIT objęli: Minister Infrastruktury i Budownictwa, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Prezydent ERF – Europejskiej Federacji Drogowej oraz Rektor Politechniki Gdańskiej.

Tematem wiodącym tegorocznego seminarium GAMBIT były zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, objęte programem badawczym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pt. „Rozwój Innowacji Drogowych – RID”. Prezentacje oraz dyskusje podczas Seminarium przebiegały w dwóch głównych obszarach problemowych: bezpieczna infrastruktura drogowa oraz zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Źródło: Seminarium Gambit

W konferencji wzięło udział 250 osób reprezentujących polskie oraz zagraniczne instytucje i organizacje zaangażowane w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaprezentowano ponad 50 referatów, dotyczących zarówno ogólnej sytuacji i trendów bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i szczegółowych zagadnień.
Nakreślono główne zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego, oraz wskazano działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Grupa Heller reprezentowana była przez dr. Sławomira Hellera (HELLER Ingenieurgesellschaft mbH), który wygłosił referat dotyczący roli światowej organizacji drogowej (PIARC) w dziedzinie kompleksowego zarządzania infrastrukturą drogową, oraz dr Agatę Ciołkosz-Styk (Heller Consult).

Kolejne, dwunaste spotkanie w formule GAMBIT odbędzie się w kwietniu 2018 roku.