Zamknięcie projektu badania prędkości na DW 507 Orneta – Dobre Miasto

Pod koniec listopada z powodzeniem zakończyliśmy pracę nad projektem przeprowadzonym w ramach badań i analiz „Programu wdrożeniowego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich”.

Badania pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej 507 na odcinku Orneta – Dobre Miasto zrealizowaliśmy na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Praca polegała na wykonaniu pomiarów prędkości przed i po wprowadzeniu zmian w pasie drogowym. Uzyskane dane posłużyły nam do przeprowadzenia analizy, w ramach której określiliśmy m.in. prędkości średnie dla poszczególnych punktów, udział pojazdów przekraczających dopuszczalne limity prędkości oraz udział pojazdów poruszających się z odstępami niebezpiecznymi.

Pomiary posłużyły nam do wykonania oceny efektywności zastosowanych środków uspokojenia ruchu. Z analizy jednoznacznie wynika fakt zmniejszenia średniej prędkości w ciągu całego okresu badania w każdym z sześciu punktów pomiarowych.

W wyniku przeprowadzonych prac możliwe było jednoznaczne stwierdzenie, że wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, tj. zmiany geometrii toru jazdy wynikające z wybudowania wysp uspokajających ruch oraz zmiany w oznakowaniu mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez obniżenie prędkości poruszania się pojazdów wjeżdżających w obszar zabudowany.