Szkolenie z systemu DrogaOnline – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

profil tematyczny - udostępnianie danych drogowych z pomiarów TSD

Dnia 6 grudnia 2016 roku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przeprowadziliśmy szkolenie z systemu udostępniania danych drogowych DrogaOnline, który został wdrożony w zarządzie jesienią 2014 roku.

Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z obsługą systemu DrogaOnline, technicznymi informacjami dotyczącymi danych zgromadzonych w systemie oraz ich praktycznym wykorzystaniem w codziennej pracy użytkowników. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Rejonów Dróg Wojewódzkich.