aktualności

„Systemy Informacji Drogowych” na Politechnice Rzeszowskiej

W semestrze letnim 2016/2017 na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, na kierunku Budowa i Utrzymanie Dróg po raz kolejny uruchomiono wykłady z zakresu Systemów Informacji Drogowych, po raz pierwszy jednak tematyka ta została przedstawiona w ujęciu Road Asset Management.

Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli grupy Heller – Heller Consult oraz Heller Ingenieurgesellschaft, a także przedstawicieli Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej.

Logo Politechniki Rzeszowskiej – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury (źródło: http://wbisia.prz.edu.pl/)

Z ramienia firmy Heller Consult zajęcia prowadził Tomasz Wojsz, Prezes Zarządu Heller Consult, który przedstawił tematykę dotyczącą podstaw systemów informacji drogowej oraz systemów referencyjnych w drogownictwie oraz dr Agata Ciołkosz-Styk, szef ds. badań i rozwoju, która omówiła cechy Road Asset Management, zarządzanie ryzykiem w drogownictwie oraz kluczowe wskaźniki efektywności. Firmę Heller Ingenieurgesellschaft będą reprezentowali dr Sławomir Heller, delegat Niemiec do Światowej Organizacji Drogownictwa – PIARC, przewodniczący grupy roboczej zajmującej się rozpowszechnianiem i edukacją w zakresie Road Asset Management (dissemination and education) działającej w ramach komitetu technicznego Asset Management PIARC, oraz Magdalena Dziubałtowska, kierownik licznych projektów realizowanych przez firmę w zakresie Road Asset Management.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród studentów i zostały ocenione bardzo pozytywnie. Wykłady, ćwiczenia i warsztaty obejmują cały wachlarz zagadnień wykorzystywanych w nowoczesnym zarządzaniu sieciami drogowymi. Omawiane są systemy referencyjne, metody identyfikacji, przetwarzania, wizualizacji i udostępniania danych drogowych, kwestie zarządcze w drogownictwie, jak również adekwatne zagadnienia prawne. Duży nacisk położono na ćwiczenia oparte na przykładach zaczerpniętych z rzeczywistych projektów. Uczą one obsługi narzędzi do przetwarzania baz danych oraz specjalistycznego oprogramowania do tworzenia map tematycznych, profili liniowych oraz wykonywania oceny stanu nawierzchni wytworzonego w firmie Heller Consult.

Studenci podczas warsztatów Marshmallow Challenge w ujęciu Road Asset Management (źródło własne)

Współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi jest jednym z kluczowych elementów strategii  naszej firmy, pozwalającym na ciągłe unowocześnianie produktów i wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.