aktualności

Dr Sławomir Heller i Dr Agata Ciołkosz-Styk o Road Asset Management

Od 2016 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej organizowane są zajęcia w ramach Studium Podyplomowego „Eksploatacja i utrzymanie dróg”. Zajęcia są skierowane przede wszystkim do pracowników administracji dróg krajowych, a także do przedstawicieli samorządowych władz drogowych.

W dniach 24-25 lutego 2017 r. w ramach tych zajęć odbył się cykl 12 godzin wykładów dotyczących systemów zarządzania drogami w ujęciu Road Asset Management, prowadzonych przez dr. Sławomira Hellera, właściciela HELLER Ingenieurgesellschaft we współpracy  z dr Agatą Ciołkosz-Styk z Heller Consult.  W zajęciach  uczestniczyła grupa 27 studentów, reprezentujących administracje drogowe różnych szczebli oraz laboratoria i firmy.

Dr Sławomir Heller i dr Agata Ciołkosz-Styk podczas dwudniowych wykładów o Road Asset Management na Politechnice Warszawskiej (źródło własne)
Road Asset Management – Od teorii do praktyki

Road Asset Management stanowi zbiór reguł, metod i narzędzi niezbędnych dla całościowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem zamrożonym w infrastrukturze drogowej. Kursy dotyczące metodyki Road Asset Management wspomagają zarządców, konfrontowanych z nowymi wyzwaniami i zadaniami związanymi z różnymi fazami cyklu życia infrastruktury w obliczu organicznych środków. Muszą oni realizować wyznaczone cele, podejmować strategiczne decyzje, z uwzględnieniem wielorakich aspektów, w tym ekonomicznych i społecznych.

Zajęcia zostały poprowadzone wg standardów nauczania Road Asset Management, rekomendowanych przez światową organizację drogownictwa – PIARC. Podczas wykładów dr Heller omówił podstawy zarządzania zasobami infrastrukturalnymi (Infrastructure Asset Management) oraz jego znaczenie dla infrastruktury drogowej, a także wymagania stawiane nowoczesnej diagnostyce. Dr Agata Ciołkosz-Styk z kolei przedstawiła zagadnienia związane z  zarzadzaniem ryzykiem w drogownictwie (risk management) oraz kluczowymi wskaźnikami efektywności (Key Performance Indicators – KPI). Pod jej kierownictwem odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy zajęć mieli możliwość zastosowania teorii w praktyce. Słuchacze zostali podzieleni na sześć grup warsztatowych, w ramach których aktywnie realizowali poszczególne zadania i poznawali narzędzia do zarządzania zasobami infrastrukturalnymi, z których będą mogli korzystać w swoich organizacjach. Wszyscy byli wysoko zmotywowani i wyrazili bardzo pozytywną opinię o przeprowadzonych zajęciach.

Dr Sławomir Heller dyskutuje ze studentami na temat Asset Management (źródło własne)