aktualności

Zaproszenie na wydarzenie: Inauguracja akademii INFRAMA

15 maja 2017 r. w godz. 10.00-12.00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZITT, sala 4.07, IV piętro) odbędzie się uroczysta inauguracja inicjatywy edukacyjnej INFRAMA Infrastructure Asset Management Academy.

logo INFRAMA

Podczas tego wydarzenia wystąpią przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, dzieląc się swoimi doświadczeniami z wdrażania metodyki Infrastructure Asset Management (IAM) oraz pokazując korzyści wynikające z jej stosowania. Przedstawią również kierunki rozwoju Infrastructure Asset Management, a także wskażą możliwości i potencjał stosowania IAM w polskich jednostkach.

Podczas inauguracji wystąpią:

  • prof. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
  • prof. Wojciech Suchorzewski, przewodniczący Rady Programowej INFRAMA,
  • Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
  • Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego,
  • Radosław Czapski, ekspert do spraw infrastruktury transportowej Banku Światowego,
  • dr Sławomir Heller, przewodniczący grupy roboczej PIARC dedykowanej propagowaniu i edukacji Asset Management.

Dyscyplina Infrastructure Asset Management (IAM) jest odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stają zarządcy infrastruktury transportowej. Są nimi rosnące ograniczenia nakładów finansowych i postępująca złożoność procesów zarządzania. Celem inicjatywy edukacyjnej INFRAMA jest upowszechnienie w Polsce kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą transportową, przede wszystkim drogową.

Adresatami inicjatywy INFRAMA są przedstawiciele kadry menadżerskiej i technicznej administracji centralnej i samorządowej, administracji drogowej wszystkich szczebli, firm budowlanych i inżynierskich, laboratoriów drogowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, lotniskowej i komunalnej, przedstawiciele środowiska naukowego.

Warsztaty

Po uroczystej inauguracji odbędą się warsztaty Wprowadzenie do Infrastructure Asset Management, których celem jest podniesienie świadomości związanej z tematyką Infrastructure Asset Management.

Warsztaty organizowane w ramach INFRAMA doceniane są przez uczestników za właściwy dobór i przedstawienie kwestii merytorycznych oraz praktyczne podejście prowadzących. Treści i materiały warsztatowe są każdorazowo dostosowywane do oczekiwań uczestników, a ćwiczenia praktyczne realizowane są z wykorzystaniem adekwatnych rzeczywistych studiów przypadków pochodzących z polskich i zagranicznych organizacji oraz projektów. Warsztaty prowadzą konsultanci INFRAMA posiadających wieloletnie doświadczenie operacyjne i eksperckie.

Warsztaty prowadzone są wg programu rekomendowanego przez Światową Organizację Drogownictwa PIARC i kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Więcej informacji o imprezie na stronie www.inframa.pl.