aktualności

II POMORSKIE FORUM DROGOWE

W dniach 07.06.2017 r. – 09.06.2017 r. w Gdyni odbyło się II POMORSKIE FORUM DROGOWE (więcej), zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy, który jest partnerem strategicznym inicjatywy edukacyjnej Infrastructure Asset Management Academy (INFRAMA).

Asset Management jest od pewnego czasu przedmiotem ożywionej oraz bardzo intensywnej dyskusji w kręgu drogowców. Jest to między innymi efekt działań grupy roboczej Dissemination and Education Asset Management, którą Światowa Organizacja Drogownictwa PIARC utworzyła na wiosnę 2016 roku w strukturach Komitetu Technicznego D1 – Asset Management, jak również wynik szeregu inicjatyw edukacyjnych. Także w Polsce ukazują się na łamach czasopism fachowych artykuły na temat Asset Management (m.in. S. Heller, Wkład Światowej Organizacji Drogownictwa (PIARC) w rozwój Road Asset Management, Magazyn Autostrady, nr 10/2016; S. Heller, Zastosowanie metod Infrastructure Asset Management w drogownictwie, Drogownictwo, nr 12/2016), a regionalne fora drogowe organizowane lub współorganizowane przez Polski Kongres Drogowy, takie jak to na Pomorzu, poświęcają nowej dyscyplinie wiele uwagi.

Pomorskie Forum Drogowe otworzył prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek. W imieniu władz samorządowych województwa pomorskiego gości powitał Krzysztof Czopek, dyrektor Departamentu Infrastruktury Województwa Pomorskiego. Wśród uczestników znaleźli się delegaci z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciele koncesjonariuszy oraz firm zajmujących się budową i utrzymaniem dróg.

Grupę firm Heller reprezentował dr Sławomir Heller (Heller Ingenieurgesellschaft mbH), przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Podczas Forum wygłosił prelekcję zatytułowaną Infrastructure Asset Management: wyzwanie XXI wieku dla europejskiego drogownictwa.

Poprowadził także debatę panelową pod tytułem „Zalety i wady różnych systemów zarządzania”, w której uczestniczyli: Iwona Stępień – Pilipczuk (z-ca Generalnego Dyrektora DKiA), Andrzej Maciejewski GDDKiA, Karol Markowski (z-ca dyrektora oddziału GDDKiA w Gdańsku), Grzegorz Bagiński (Saferoad) oraz Paweł Zawadzki (ZABERD SA przedstawiciel koncesjonariusza).

heller2

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie Polskiego Kongresu Drogowego.