aktualności

X Spotkania Darmsztadzkie Darmstadt 18.09-19.09.2017 r.

29. września 2017 r.

Jubileuszowa, dziesiąta już edycja spotkań darmsztadzkich pod hasłem ocena stanu nawierzchni oraz Asset Management

W dniach 18-19 września 2017 r. firma HELLER Ingenieurgesellschaft mbH już po raz dziesiąty zorganizowała w Darmstadt (Niemcy, Hesja) konferencję, znaną jako „Spotkania Darmsztadzkie”.

Spotkania te mają charakter dwudniowych warsztatów technicznych, podczas których przedstawiciele administracji drogowej dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie różnych aspektów utrzymania dróg. W tegorocznych, jubileuszowych spotkaniach wzięła udział rekordowa liczba 80 uczestników. Obecni byli zaproszeni przedstawiciele niemieckiej administracji drogowej szczebla federalnego, krajów związkowych, powiatów i miast, a także organizacji drogowych i uczelni. Do tradycji należy także udział gości z krajów ościennych, mianowicie z Austrii i Polski, w tym roku do grona uczestników dołączyli także goście z Portugalii. Heller Consult reprezentowali prezes Zarządu, Tomasz Wojsz, i szef ds. sprzedaży, Jan Zieliński.

Tegoroczna edycja spotkań darmsztadzkich odbyła się pod hasłem ocena stanu nawierzchni (z niem. Zustandserfassung und Bewertung, ZEB) i zarządzanie utrzymaniem. Wiele uwagi poświęcono także tematyce Asset Management, która obejmuje zbiór reguł, metod i narzędzi niezbędnych do całościowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem zamrożonym w infrastrukturze, w tym infrastrukturze drogowej. Podejście to jest stosowane nie tylko w krajach anglosaskich, z których się wywodzi, ale także jako rozwiązanie sprawdzone w praktyce jest coraz częściej i coraz chętniej wdrażane w Niemczech, a także w Austrii. Grupa Heller, jako lider w tym temacie (czego wyrazem jest m.in. powierzenie dr. S. Hellerowi funkcji przewodniczącego grupy roboczej Dissemination and Education w komitecie Asset Management Światowej Organizacji Drogowej PIARC) aktywnie wspiera administracje drogowe w implementacji metodyki Asset Management. Grupa Heller jest także inicjatorem inicjatywy edukacyjnej INFRAMA (www.inframa.pl), której celem jest szkolenie administracji drogowej w dziedzinie Asset Management.

“Wprowadzenie do Asset Management”

Potwierdzeniem rangi i istoty tej tematyki było wystąpienie inaugurujące wygłoszone przez dr. Sławomira Hellera, właściciela firmy HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, pt. “Wprowadzenie do Asset Management”, a także wystąpienia zaproszonych gości: dr. Jürgena Kriegera z Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), Christiana Honegera z austriackiej ASFINAG Servicegesellschaft oraz Rolanda Degelmanna z Najwyższego Urzędu Budowy w Bawarskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Budownictwa i Transportu. Podzielili się oni swoimi dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami związanymi z zarządzaniem majątkiem infrastrukturalnym w ich organizacjach. Na uwagę zasługuje także referat Christiana Bökera z powiatu Viersen. Powiat ten jako pierwszy w Niemczech otrzymał certyfikację poświadczającą zgodność z normą ISO 55000 (Asset Management) w sektorze drogowym (Grupa Heller była konsultantem technicznym wpierającym przygotowanie i przeprowadzenie certyfikacji).

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się debata panelowa pod hasłem Czy potrzebny jest Asset Management? Panelowi przewodniczył prof. Markus Stöckner, wicerektor Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Karlsruhe. Eksperci: Michael Korn (Alfen Consult GmbH), dr Jürgen Krieger, Roland Degelmann, Christian Honeger i dr Sławomir Heller omówili potrzebę, a nawet konieczność, zarządzania majątkiem drogowym według określonych zasad i reguł, a także dyskutowali nad rozwojem dyscypliny, jaką jest Asset Management, w przyszłości.

Panel dyskusyjny Spotkania darmsztadzkie
Panel dyskusyjny (źródło: https://www.heller-ig.de/).

Oprócz referatów wygłoszonych przez reprezentantów instytucji niemieckich, swoimi doświadczeniami podzielili się także goście z Polski. Norbert Wyrwich, kierownik Departamentu Zarządzania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odniósł się w swoim wystąpieniu do jednego z głównych nurtów dyskutowanych podczas tegorocznych warsztatów technicznych, a mianowicie do metodyki Asset Management i podzielił się ze zgromadzonymi gośćmi polskimi doświadczeniami w tym zakresie, czyli koncepcją „Utrzymaj standard” wdrażaną przez GDDKiA. Z kolei Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zbigniew Tabor, który bierze udział w „Darmsztadzkich Spotkaniach” od ich początku w roku 2007 i którego prezentacje są wysoko cenione przez uczestników warsztatów, przedstawił tym razem referat na temat nowej metody planowania remontów i utrzymania na podstawie wyników diagnostyki nawierzchni.

Wymiana doświadczeń pozwala wyjść poza utarte schematy myślenia

Dr Sławomir Heller, podsumowując dwudniowe wydarzenie stwierdził, że wymiana doświadczeń pozwala wyjść poza utarte schematy myślenia i spojrzeć na dobrze znaną problematykę z nieco innej perspektywy. Być może informacje na temat podejścia do określonych zagadnień przez inne instytucje będą stanowiły dla uczestników inspirację do zmian na lepsze w swoich organizacjach. Dr Heller nie ukrywał zadowolenia z zaangażowania zaproszonych gości, zarówno prelegentów, jak i wszystkich uczestników, dzięki którym tegoroczne wydarzenie zakończyło się pełnym sukcesem.

Jan Zieliński Podczas X. Spotkań Darmsztadzkich
Szef ds. Sprzedaży Heller Consult Sp. z o.o. Jan Zieliński Podczas X. Spotkań Darmsztadzkich (źródło: https://www.heller-ig.de/)
Podczas X. Spotkań Darmsztadzkich
Od lewej: Szef ds. Sprzedaży Jan Zieliński, Dr Sławomir Heller, Prezes Heller Consult Sp. z o.o. Tomasz Wojsz oraz prof. dr hab. Inż. Stanisław Gaca – Kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej Podczas X. Spotkań Darmsztadzkich (źródło: https://www.heller-ig.de).