aktualności

Heller Consult na I. Kongresie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

2. października 2017 roku

W piątek 29 września 2017 r. przedstawiciele grupy firm Heller: dr Sławomir Heller (HELLER Ingenieurgesellschaft mbH), Prezes Zarządu Heller Consult sp. z o.o. Tomasz Wojsz oraz Szef ds. Sprzedaży Jan Zieliński, uczestniczyli w I. Kongresie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kongres odbył się w hotelu Warszawianka w Jachrance. Został objęty patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Krzysztof Kondraciuk otwiera I. Kongres GDDKiA
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad pan Krzysztof Kondraciuk otwiera I. Kongres GDDKiA (fot. Łukasz Jóźwiak).

Wydarzenie to skupiło szerokie grono osób zaangażowanych w rozwój dróg w Polsce, w ramach którego nadrzędnym celem jest usprawnienie przygotowania, realizacji i utrzymania dróg oraz stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Była to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczenia oraz integracji branży drogowej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 500 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Rządu RP, w tym Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa oraz Rozwoju, przedstawiciele wojewódzkich zarządów dróg, środowiska naukowego, niezależnych laboratoriów i ośrodków badawczych związanych z transportem w Polsce, przedstawiciele służb Straży Pożarnej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, GITD, Straży Granicznej oraz liczni przedstawiciele firm wykonawczych realizujących prace przygotowawcze, projektowe, budowlane i utrzymaniowe.

Kongres został podzielony na cztery główne panele dyskusyjne:

PANEL I NAWIERZCHNIE DROGOWE – PRZYSZŁOŚĆ KONSTRUKCJI W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

Panel poświęcony był innowacjom w technologii konstrukcji dróg. Dotyczył nawierzchni drogowych – cementowych, bitumicznych oraz współczesnych możliwości spoiw i poprowadził go prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Rozpatrzono możliwości rozwoju konstrukcji dróg w polskich warunkach klimatycznych, a także poruszono kwestię rozwoju tradycyjnych rodzajów konstrukcji dróg, oraz sposoby innowacyjnego i efektywnego podejścia do budowy nowych tras i ich eksploatacji. Wśród prelegentów panelu znaleźli się: dr inż. Krzysztof Błażejowski, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Orlen Asfalt, prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wacław Michalski, Departament Studiów, GDDKiA, prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska oraz Adam Wojczuk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

PANEL II CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BRD poświęcony rozwiązaniom inżynieryjnym wpływającym na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

O czynnikach wpływających na BRD, w tym pojazdach autonomicznych, mówili eksperci, którym przewodniczył  dr inż. Andrzej Brzeziński z Politechniki Warszawskiej. Wskazano możliwe kierunki rozwoju dla  rozwiązań inżynierskich, które będą miały bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. W gronie prelegentów panelu znaleźli się: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska, prof. nadzw. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska, Patryk Lis, GDDKiA Oddział Warszawa, Tomasz Mechowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, insp. Leszek Jankowski, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

PANEL III KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SIECIĄ DROGOWĄ WYZWANIEM PRZYSZŁOŚCI poświęcony efektywnemu i przyszłościowemu podejściu do kompleksowego utrzymania i eksploatacji dróg w Polsce.

Panelowi przewodniczył dr inż. Tadeusz Suwara, Prezes Zarządu Transprojektu-Warszawa. Omówione zostały kluczowe aspekty kompleksowego utrzymania dróg wynikające z obecnych już wieloletnich doświadczeń w tym zakresie, wyzwania związane z rozwojem sieci dróg oraz nowoczesne narzędzia zarządzania. Panel ten otwierała prezentacja. Wśród prelegentów znaleźli się: dr. inż. Sławomir Heller, Prezes Heller Ing., mbH Karol Markowski, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami, GDDKiA Oddział Gdańsk, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Norbert Wyrwich, Dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych, GDDKiA oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Zofka, Sekretarz Naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

PANEL IV EKOLOGIA A EKONOMIA- W KONTEKŚCIE OCHRONY PRZYRODY Połączenie aspektu ekologii z ekonomią przy realizacji infrastruktury drogowej.

Zagadnienia z ochrony środowiska: przejścia dla zwierząt, problem hałasu i możliwości zmiany przepisów poruszył dr inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej. Omówiono możliwość dostosowania wymogów ochrony środowiska do możliwości finansowych kraju. W roli prelegentów wystąpili: dr inż. Wiesław Dąbrowski, Prezes Zarządu Instytutu Dróg i Lotnisk Sp. z o.o., Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, TOR Zespół Doradców Gospodarczych, prof. nadzw. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka, prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska, Beata Telega-Królikowska, Departament Inwestycji, GDDKiA.

kongres gddkia 3-43
Uczestnicy Kongresu (fot. Łukasz Jóźwiak)

Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta Gala połączona z obchodami 70-lecia Laboratoriów Drogowych, podczas której wręczone zostały odznaczenia honorowe „Zasłużony dla drogownictwa”.

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie http://www.gddkia.gov.pl/