IX Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne

13. stycznia 2018 r.

Asset Management w branży drogowej nabiera coraz większego znaczenia na całym świecie. Bezprecedensowa rozbudowa infrastruktury drogowej w Polsce, również w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską, wymaga nowoczesnych procedur zarządzania. Decydenci w Polsce zdają sobie sprawę, że Asset Management, jako nowa dyscyplina, dostarcza cenną metodologię, zasady postępowania i wsparcie w procesach decyzyjnych.

Asset Management i rola PIARC

W związku z tym, ostatnie IX Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne, organizowane przez Politechnikę Rzeszowską, poświęcone było Asset Management oraz roli Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC w rozwoju tej dyscypliny. Wśród prelegentów byli członkowie PIARC. Prestiżowa konferencja odbyła się w dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. w Łańcucie i była współorganizowana przez grupę HELLER.

Patronat nad konferencją objęli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, którą reprezentował dyrektor Jacek Gryga, oraz Polski Kongres Drogowy reprezentowany przez prezesa Zbigniewa Kotlarka. Co warto podkreślić, Polski Kongres Drogowy w październiku uzyskał status Komitetu Narodowego PIARC.

Jacek Gryga, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad, a jednocześnie przedstawiciel Polski w PIARC, poinformował o aktualnych wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w zakresie dalszego rozwoju sieci dróg ekspresowych i autostrad. Zaprosił również uczestników spotkania na zbliżający się Kongres Zimowy PIARC, który odbędzie się w dniach 20-23 lutego w Gdańsku, w Polsce. GDDKiA jest współorganizatorem Kongresu.

Rozwój i propagowanie metod Road Asset Managament

Dr Sławomir Heller,  przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym D.1 Asset Management i przewodniczący grupy roboczej Dissemination and Education, w wykładzie pt. Rola Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC w rozwoju i propagowaniu metod Road Asset Managament przedstawił historyczne tło powstania dyscypliny Asset Management oraz krótko omówił jej filozofię. Przedstawił również powody, dla których PIARC tak mocno angażuje się w rozwój i popularyzację Road Asset Management.

Marcin Nowacki, przedstawiciel Polski w komitecie technicznym D.1 Asset Management, w wykładzie Działania PIARC na rzecz podnoszenia efektywności zarządzania infrastrukturą drogową i podejście systemowe wdrażane w tym zakresie w Polsce omówił jakie praktyczne korzyści dla administracji drogowej przynosi czynny udział w pracach PIARC. Podkreślił znaczenie prac prowadzonych przez PIARC w kontekście nieustających wyzwań, z którymi musi się mierzyć światowe i polskie drogownictwo.

Tematyka całego spotkania i poszczególnych wykładów oraz przebieg dyskusji pokazały, jak ważna jest dyscyplina Asset Management w Polsce oraz znaczenie PIARC w jej popularyzacji.

Uczestnicy dyskusji potwierdzili zainteresowanie tematyką Asset Management i podkreślili jej znaczenie dla sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową.