aktualności

Warsztaty w Akademii INFRAMA

9. lutego 2018 r.

Akademia INFRAMA (Infrastructure Road Asset Management Academy) zaprasza do udziału w cyklu warsztatów poświęconych Asset Management.

W ramach inicjatywy INFRAMA w tym roku odbędzie się cykl zajęć wprowadzających do metodyki Road Asset Management, wyjaśniający istotę tego podejścia poparty konkretnymi przykładami zastosowań.

Zajęcia obejmą szereg tematów fachowych, doskonale znanych, ale przedstawionych w zupełnie nowym ujęciu, racjonalizującym dotychczasowe działania organizacji: systemy informacji drogowej, ewidencja i diagnostyka dróg, planowanie utrzymania bieżącego dróg, planowanie remontów, cykl życia infrastruktury drogowej, zarządzanie ryzykiem w drogownictwie. Poruszane zostaną również zagadnienia metodyczno-narzędziowe, takie jak aspekty legislacyjne, metodyka alokacji środków, metody analiz efektywności i inne.

Warsztaty prowadzone w ramach inicjatywy INFRAMA są doceniane przez uczestników za przekrojowość, porządkowanie ogólnego spojrzenia na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą oraz przedstawianie kluczowych kwestii dotyczących wdrażania Road Asset Management w praktyce.
Podczas warsztatów Podstawy Road Asset Management zaprezentowane zostaną:

  • korzyści wynikające z praktycznego wdrożenia metod Road Asset Management,
  • planowanie inwestycji w kontekście cyklu życia (life cycle) oraz zarządzanie infrastrukturą przy pomocy metod Road Asset Management,
  • praktyczne metody zarządzania ryzykiem (Risk Management),
  • wymagania wobec systemów ewidencji, diagnostyki i utrzymania dróg w kontekście Road Asset Management,
  • kluczowe wskaźniki wydajnościowe KPI (Key Performance Indicators) w praktyce i korzyści wynikające z ich stosowania,
  • Road Asset Management jako narzędzie w kontekście społecznym. Pozyskiwanie opinii publicznej jako strategicznego sojusznika administracji.

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń.

Na stronie internetowej INFRAMA na bieżąco ukazywać się będą informacje szczegółowe o planowanych szkoleniach oraz znajdują się także dokumenty zgłoszeniowe do pobrania.