aktualnościAsset ManagementBez kategorii

Drugi dzień spotkania fachowców w Darmstadt.

Spotkanie fachowców utrzymania infrastruktury drogowej w Darmstadt

Drugi dzień spotkania fachowców w Darmstadt przebiegał w atmosferze dyskusji na temat roli Asset Management w organizacjach zarządzających drogami. Uwagę jednak skierowano bardziej na konkretne procesy podejmowania decyzji.

Pierwszą sesję rozpoczął Werner Bednorz reprezentujący Federalne Ministerstwo Transportu i  Infrastruktury Cyfrowej, który poruszył kwestie stosowania wytycznych diagnostycznych ZtvZEB do prac odbiorowych inwestycji drogowych. Różnica w stosunku do wytycznych BV/FBV oraz nowe wymagania BASt względem parametrów szorstkości i równości podłużnej nie ograniczają możliwości stosowania wytycznych ZEB. Co więcej, mogą przynieść pozytywny efekt dzięki osiągnięciu efektu synergii w badaniach odbiorowych i diagnostycznych.

Nowe sposoby udostępnienia danych

O nowym sposobie udostępniania danych do celów zarządzania utrzymaniem dróg opowiadał Christian Komma (Prezes HELLER Ing.-GmbH) w referacie przygotowanym razem z Igo Schicke (Hessen Mobil). Nowe podejście wdrażano aktualnie w Hessen Mobil (Referat Zarządzania Drogami i Ruchem w kraju związkowym Hesji). Zastosowane podejście wykorzystuje nowy standard EVE. Pozwala on na użycie wielu różnych źródeł danych (opensourcowych i prywatnych). Modułowa konstrukcja standardu umożliwia stworzenie dowolnej liczby aplikacji specjalistycznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb fachowców różnych branż zaangażowanych w proces utrzymania dróg. Wiarygodne informacje bardzo ciężko zdobyć, co więcej jeszcze trudniej właściwie wykorzystać. EVE pozwala na udostępnienie i wykorzystanie pieczołowicie zbieranych informacji w bardzo wielu procesach podejmowania decyzji dotyczących infrastruktury.

Ścieżki rowerowe

Dla zarządców dróg zarówno w Niemczech, jak i w Polsce nie jest niczym dziwnym, iż do ich kompetencji często należy budowa i utrzymanie ciągów rowerowych. O metodzie stosowanej do diagnostyki ścieżek rowerowych w Saksonia-Anhalt opowiadał Ramón Gröbke z Urzędu Drogownictwa Saksonia-Anhalt. Jednym z kluczowych elementów projektu, znacząco wpływającym na efektywność prowadzonych prac, było zastosowanie aplikacji do wizualizacji danych, jaką jest OnKo3.

Polska perspektywa — Samorządowy Fundusz Drogowy

Drugiego dnia o polskich problemach i pomysłach na zwiększenie finansowania dla dróg samorządowych mówił Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wprowadzenie nowego Samorządowego Funduszu Drogowego (FSD) połączone jest z wprowadzeniem wymagań dotyczących informacji dostarczanych przez organizacje ubiegające się o finansowanie zadań inwestycyjnych. Wykorzystanie informacji do celów strategicznego zarządzania drogami, takich jak stan nawierzchni i ruch, jest niezbędne do efektywnego prowadzenia programu finansowania dróg samorządowych. Obecnie obowiązujące prawne wymagania wobec diagnostyki w Polsce są niewystarczające. Działania diagnostyczne realizowane w Województwie śląskim przy użyciu takich narzędzi jak DrogaOnline (OnKo2) dla działań operacyjnych i taktycznych oraz hiATLAS na potrzeby analiz taktycznych i strategicznych, są przykładem na pełną przejrzystość procesu typowania odcinków wymagających remontów i przebudów. Procesy te służą lepszemu zrozumieniu pomiędzy zarządcą drogi a właścicielem i dysponentem środków finansowych (Urząd Marszałkowski). Podkreślona została konieczność łączenia celów określanych w programach finansowych:

  • w płaszczyźnie horyzontalnej (sieć tej samej kategorii w różnych jednostkach administracyjnych),
  • w płaszczyźnie wertykalnej (sieci różnych klas w skali województwa lub kraju),
  • ale także w płaszczyźnie resortowej (różne instytucje publiczne, takie jak zarządcy dróg, policja, straż pożarna itp.).
 •  

Wycena infrastruktury drogowej

Tematem finansowym zajął się również Michael Korna z ALFEN Consult GmbH, który przedstawił możliwości wykorzystania diagnostyki stanu nawierzchni do wyceny środków trwałych, jakim jest infrastruktura drogowa. Złożony i trudny w interpretacji temat wyceny dróg uwzględnia wartość odtworzeniową drogi, amortyzację oraz koszty i odsetki w całym cyklu życia. Niebawem sposób wyceny dróg w Niemczech ulegnie kolejnym zmianom po częściowym przejęciu kosztów budowy dróg przez federalną spółkę infrastrukturalną (IGA). Dotychczas koszty te były w pełni pokrywane przez Landy.

Uczestnicy 11 spotkania wymiany doświadczeń o diagnostyce stanu nawierzchni w Darmstadt  (źródło: https://www.heller-ig.de)

Drogie miejskie, a mianowicie miasta Hamburg

Ostatni blok wykładów 11 spotkania w Darmstadt poświęcony był tematyce dróg miejskich. Dr Sławomir Heller przedstawił 15-letnie doświadczenie ze stosowania diagnostyki stanu nawierzchni w mieście hanzeatyckim Hamburg, które jest doskonałym przykładem udanego wdrożenia metodyki Asset Management. To właśnie tam od 2003 roku wprowadzane były innowacje takie jak:

 • synchronizacja zdjęć z fotorejestracji,
 • podprojekt TP0,
 • profile liniowe,
 • OnKo,
 • mapy tematyczne i wiele, wiele innych.

Dziś te innowacje w diagnostyce stanowią standard. Dzięki ciągłości w wykonywaniu kampanii diagnostycznych przez ostatnie 15 lat baza danych w Hamburgu jest ogromna i dzięki niej zarządzanie drogami może być bardzo efektywne. Pan Andreas Kowoll reprezentujący Urząd ds. Gospodarki, transportu i Innowacji miasta Hamburg wspomniał ciężką zimę na przełomie 2009-2010 roku, która spowodowała ogromne zniszczenia w infrastrukturze drogowej. Od tego czasu diagnostyka prowadzona jest jeszcze częściej w cyklu dwuletnim, a takie usprawnienia jak OnKo3 sprawiają, że jej standard jest na najwyższym poziomie.

Asset Management w praktyce

O szczegółach wdrożenia metodyki Asset Managemenet i podejścia do stosowania diagnostyki stanu opowiedział Alexandr Buttgereit z Zarządu Dróg Miejskich w Münster, który w pierwszym dniu był jednym z panelistów debaty. Zagrożenie, z jakim musiało się zmierzyć miasto, to utrata 10% zatrudnionych urzędników. W odpowiedzi na to ograniczenie zarząd dróg miejskich zamiast na procesach skupił się bardziej na konkretnych zadaniach. Na przykład, kluczowe znaczenie odgrywa nie kontrola sieci drogowej, ale bycie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo użytkowników. Zdefiniowano 13 głównych zadań podzielonych na 4 grupy:

 1. Zasoby i kompetencje,
 2. Workflow,
 3. Infrastruktura,
 4. Grupy docelowe.

Od tej pory zarząd funkcjonuje, realizując zadania z każdej z tych grup.

Digitalizacja procesu zarządzania utrzymaniem

Ostatnim punktem tegorocznego spotkania był temat: „Digitalizacja procesu zarządzania utrzymaniem i nowe wskaźniki stanu eksploatacyjnego nawierzchni”, który został wprowadzony w Zarządzie Dróg Miejskich w Hildesheim. Nowatorskie podejście klasyfikacji odcinków, na których muszą być wykonane  zabiegi utrzymaniowe jest obecnie wykonywane za pomocą narzędzia mPlus i OnKo3. Znacząco wpłynęło to na poprawę efektywności zarządzania zadaniami utrzymaniowymi.

Konkluzje tegorocznego spotkania wskazują na konieczność skupienia się zarządców na takich aspektach jak digitalizacja posiadanych danych, kooperacja z innymi jednostkami administracyjnymi i instytucjami oraz lepszym dialogiem z lokalnym społeczeństwem.

Zaprezentowane doświadczenia z Chin i Polski wskazują na uniwersalność zagadnień, z jakimi muszą się mierzyć zarządcy dróg wszystkich kategorii nie zależnie od regionu, w jakim działają. Goście specjalni, Prof. Balda z Uniwersytetu w Darmstadt oraz przedstawiciele KPMG AG i ALFEN Consult GmbH pokazali, jak skutecznie może środowisko inżynierskie czerpać ze świata finansów i zarządzania projektami.