aktualnościfirma

Grupa Heller przeprowadziła szkolenie z systemu OnKo3 dla GDDKiA w Katowicach

Jesienią 2018 roku w Katowickim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zostało wdrożone narzędzie wspierające zarządzanie utrzymaniem – OnKo3. 24 października 2018 r. Jan Zieliński z Heller Consult sp. z o.o. oraz Marek Skakuj z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH przeprowadzili szkolenie, podczas którego zaprezentowali poszczególne funkcje wdrożonego systemu. W warsztatach wzięli udział pracownicy oddziałów oraz kierownicy ds. utrzymania dróg.

Prezentacja systemu OnKo3 dla pracowników GDDKiA Oddziału w Katowicach (źródło własne).

Od 2015 roku GDDKiA prowadzi diagnostykę stanu technicznego nawierzchni zgodnie ze standardem DSN. W ramach kampanii diagnostycznej gromadzone są wyniki pomiarów równości poprzecznej, równości podłużnej, ugięć, współczynnika tarcia oraz automatycznej oceny uszkodzeń powierzchniowych. Na podstawie tych danych odbywa się planowanie utrzymania dróg krajowych w tym autostrad i dróg ekspresowych.

Pracownicy GDDKiA uczestniczą w warsztatach dotyczących funkcjonalności systemu OnKo3 (źródło własne).

OnKo3 pozwala na interaktywny i synchroniczny dostęp do danych o stanie nawierzchni drogowej. Zebrane podczas różnych kampanii pomiarowych  dane są konsolidowane do jednorodnej postaci i prezentowane użytkownikom w postaci map tematycznych, profili liniowych oraz zestawień tabelarycznych. Są one uzupełnione o zdjęcia nawierzchni oraz fotorejestrację pasa drogowego. W odróżnieniu od klasycznych systemów geoinformacyjnych (GIS), gdzie jednocześnie może być prezentowana ograniczona ilość informacji, OnKo3 umożliwia zsynchronizowany dostęp do wszystkich informacji istotnych dla użytkownika. To stanowi wyraźną zaletę podczas analizy danych.

Marek Skakuj prezentuje system OnKo3 (źródło własne).

Uczestnicy szkolenia bardzo pozytywnie ocenili funkcjonalność systemu OnKo3 i możliwości jego zastosowania w procesie planowania utrzymania dróg. W szczególności bardzo dobrze została przyjęta funkcjonalność, która umożliwia wirtualny przejazd po sieci drogowej oraz  możliwość łączenia danych numerycznych z obrazem pasa drogowego.

Źrodło: www.heller-ig.de