aktualności

Wykonujemy pomiary ruchu dla poprawy BRD!

Jesienią tego roku nasz zespół, zajmujący się pomiarami ruchu drogowego ma pełne ręce roboty. Realizujemy właśnie dwa zupełnie różne projekty bezpośrednio związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach.

Projekt Baseline

Uczestniczymy w realizacji unijnego projektu badawczego Baseline, którego celem jest określenie wskaźników efektywności działań w obszarze BRD w państwach UE. Wyniki badań posłużą do wdrożenia oficjalnego programu UE dla poprawy bezpieczeństwa drogowego na lata 2021-2030.

Naszą rolą było losowe wytypowanie 80 lokalizacji w Polsce i przeprowadzenie w nich pomiarów prędkości. Do nas należało również przygotowanie całego zaplecza informatycznego, umożliwiającego zarządzanie pomiarami. Badania odbywają się właśnie teraz. Jeździmy po całej Polsce wykonując pomiary. Weryfikujemy na bieżąco spływające dane. Kolejny etap naszych prac będzie polegał na przetworzeniu danych i opracowaniu wyników.

Więcej o projekcie: https://baseline.vias.be/

Monitoring zachowań uczestników ruchu

Drugi projekt, który realizujemy na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, polega na przeprowadzeniu ogólnokrajowych badań zachowań uczestników ruchu drogowego. W tym przypadku wykorzystujemy urządzenia pomiarowe wyposażone w kamerę, gdzie dane ze 189 punktów pomiarowych zostaną poddane wnikliwej analizie obrazu.

Oprócz wykonania pomiarów współpracujemy przy opracowaniu dokładnej metodologii wszystkich badań oraz przygotowujemy i analizujemy zbierane dane, aby sprawnie opracować wyniki. W przyszłym roku będziemy wykonywać pomiary prędkości oraz prowadzić obserwacje zachowań uczestników ruchu przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej.

Oba projekty realizujemy wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. Jesteśmy dumni, że możemy brać udział w tak ważnych projektach i mieć wpływ na bezpieczeństwo na polskich drogach.