Wiosna 2022 w HC

Jeszcze pół roku temu wszyscy zastanawialiśmy się, kiedy Pandemia COVID-19 pozwoli na powrót do „nowej” normalności? Po dwóch latach niepewności i dynamicznych zmian w zakresie mobilności ludzi i transportu towarów przygotowywaliśmy się na to, że wiosna 2022 przyniesie nowe perspektyw i wyzwania zarządcom infrastruktury transportowej. Ewolucje zachowań komunikacyjnych, które obserwowaliśmy w czasie Pandemii, jeszcze bardziej przyspieszyły z początkiem 2022 roku przez wojnę, która wybuchła w Ukrainie. Nagłe zwroty dotykające naszego stylu życia stwarzają nowe szanse, równocześnie niosąc ze sobą nowe problemy dla infrastruktury transportowej wszystkich szczebli. Zmiany te to wielowątkowy proces, który wymaga podejmowania nowych decyzji oraz modyfikacji strategii, planów inwestycyjnych i utrzymaniowych.

Czy da się na tak szybkie i częste zmiany zareagować, a co z rozważaniem różnych scenariuszy podczas przygotowań na nieznane? W jaki sposób zarządca może zabezpieczyć swoje decyzje? W jaki sposób skutecznie zarządzać ryzykiem?

Wspólnie z naszymi klientami w realizowanych projektach zastanawiamy się jak zbierać, przetwarzać i analizować dane które, ich organizacja posiada oraz gdzie szukać potrzebnych informacji? To właśnie w takich momentach wiedza znajdująca się w danych jest bezcenna. To dzięki niej, nasi klienci mają dostęp do argumentów dla swoich zwierzchników oraz opinii publicznej.

W ostatnich miesiącach mieliśmy wiele okazji, aby rozmawiać z drogowcami, właścicielami infrastruktury, jej zarządcami i operatorami, dostarczając rozwiązań i wiedzy, jaką zgromadziliśmy w naszej organizacji na przestrzeni ostatnich 30 lat. Uczestnicząc w licznych spotkaniach, wygłaszając wykłady na forach branżowych poświęconych zarządzaniu infrastrukturą, nie zawsze możemy opowiedzieć o wszystkich sprawach, które nas pochłaniają i angażują. Dlatego w tej zbiorczej i krótkiej formie chcemy podsumować ostatnie miesiące, które włożyliśmy tak wiele naszej energii:

Przeprowadzamy analizy ruchu na skalę ogólnopolską

 • Kończymy ogromne przedsięwzięcie, jakim był nadzór nad Generalnym Pomiarem Ruchu 2020/2021 (GPR 2020/21) na sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Byliśmy odpowiedzialni za archiwizację, weryfikację, przetworzenie i analizę danych z pomiarów prowadzonych w blisko 5000 punktów pomiarowych na terenie całej Polski, w ściśle określonych terminach od stycznia 2020 do maja 2021 r. Naszym obowiązkiem było też zadbanie o właściwe planowanie pomiarów i nadzór nad ich prowadzeniem przez 47 firm wyłonionych w przetargach. Do tego celu opracowaliśmy własne metody pracy z danymi oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane przez wszystkich uczestników pomiaru generalnego. W maju 2022 r. w imieniu zleceniodawcy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), opublikowaliśmy raport podsumowujący GPR 2020/21 dla ponad 190 instytucji w kraju i zagranicą. Pomiary generalne są podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym. Ich wyniki są niezbędne w projektowaniu, planowaniu, utrzymywaniu sieci drogowej i zarządzaniu nią oraz analizach jej wpływu na środowisko i bezpieczeństwo ruchu. Na podstawie wyników pomiarów ruchu podejmowane są decyzje dotyczące budowy nowych dróg (m.in. ich przekroju, konstrukcji nawierzchni, geometrii i typu skrzyżowań itd.) oraz określane są wskaźniki ekonomiczne decydujące o realizacji inwestycji lub jej zaniechaniu.
 • Kontynuując wieloletnią współpracę z GDDKiA w zakresie archiwizacji i przetwarzania danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) realizujemy dwuletni projekt obejmujący swoimi ramami dane z lat 2021 i 2022. W chwili obecnej SCPR to 238 aktywnych stacji zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie całej Polski dokonujących ciągłego, całodobowego pomiaru ruchu codziennie, przez cały rok. Zadaniem HC jest archiwizacja danych pozyskiwanych z tych urządzeń, ich weryfikacja, przetwarzanie i analizy. Skalę zadania najlepiej zobrazują liczby: sam etap roczny projektu SCPR to blisko 100 GB danych surowych i przetworzonych, analiz i raportów, zgromadzonych w ponad 80 tysiącach plików.

 

Identyfikujemy uszkodzenia i oceniamy stan dróg w Polsce i Niemczech

 • Wykorzystaliśmy nasz system ASPEN do diagnostyki stanu nawierzchni oceniając stan sieci pod względem bezpieczeństwa i komfortu jazdy przy osłonie inwestycji kubaturowej w Polsce na zlecenie firmy budowlano-projektowej. ASPEN sprawdził się również na drogach powiatowych w Zawierciu i w Braniewie. Szersze grono odbiorców miało okazję osobiście wypróbować ASPEN podczas gry terenowej na I Forum Dróg Publicznych w Jastrzębiej Górze. Uczestnicy, tworząc mini zarządy dróg, wykonywali pomiary na hulajnogach elektrycznych i odpowiadali na pytania dotyczące stanu nawierzchni na trasie gry.
 • Byliśmy Konsultantem, wspierając Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w realizacji diagnostyki nawierzchni zgodnie z Wytycznymi Diagnostyki Stanu Nawierzchni (WDSN) przygotowując plany utrzymaniowe na podstawie wyników diagnostyki z lat 2020/2021.
 • Wykonaliśmy liczne projekty diagnostyczne w Polsce i Niemczech, w których zrealizowaliśmy zadania związane z identyfikacją cechy powierzchniowych nawierzchni drogowych zarówno asfaltowych, jak i betonowych stosując polskie lub niemieckie rozporządzenia i wytyczne m.in.: WDSN, SOSN, ZEB.
 

Wdrożyliśmy nowe rozwiązania wspierające zarządców

 • Tworzymy zupełnie nową jakość w Polsce w kierowaniu infrastrukturą szynową wdrażając system do zarządzania utrzymaniem sieci torowej INFRATRAM w Tramwajach Warszawskich, o którym opowiadaliśmy na IV Konferencji Naukowo-Technicznej INFRASZYN 2022 oraz podczas posiedzenia Komisji Torowej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej IGKM . Więcej o systemie można przeczytać w naszych realizacjach >>.
 • Zakończyliśmy projekt badawczy ASPEN2, który przez ostatnie dwa lata rozwijaliśmy dzięki współfinansowaniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, co pozwoliło na wzbogacenie naszej oferty o:
  • nowoczesną diagnostykę stanu nawierzchni dróg, ulic, chodników i ścieżek rowerowych
  • ocenę stanu nawierzchni oraz komfortu przemieszczania się wraz z ekspertyzą inżynierską
  • udostępnianie wyniki online w zintegrowanym systemie OnKo3.
 • Nasze portfolio produktów Heller Group uzupełniliśmy o aplikację mobilną “HelloMobile” do rejestracji zdarzeń i obiektów drogowych. Aplikacja dostępna na urządzeniach z systemem Android i Apple oraz na komputerach stacjonarnych pozwala na zdalną aktualizację planów utrzymaniowych wraz ze zmieniającym się stanem sieci.

 

Badamy bezpieczeństwo ruchu drogowego

 • Realizujemy dwa prestiżowe projekty w dziedzinie bezpieczeństwem ruchu drogowego. Pierwszy to ogólnopolski monitoring zachowań uczestników ruchu na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Pomiary prędkości już wykonaliśmy a teraz, wykorzystując naszą aplikację mobilną, będziemy prowadzić obserwacje zachowań, które poddamy szczegółowym analizom. Drugi to unijny projekt badawczy realizowany dla Komisji Europejskiej przez 18 państw członkowskich UE – Baseline. W Polsce realizuje go Instytut Transportu Samochodowego (ITS), który wspomagamy w określeniu kluczowych wskaźników efektywności BRD. Wskaźniki te dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości, stosowania pasów bezpieczeństwa, używania telefonów komórkowych podczas jazdy, stosowania kasków, jazdy pod wpływem alkoholu, bezpieczeństwa pojazdów, bezpieczeństwa infrastruktury drogowej i pomocy powypadkowej.

 

Włączamy się w edukację i rozmawiamy z drogowcami

 • Zrealizowaliśmy dwa dedykowane szkolenia dla zarządców dróg w Polsce: „Zarządzanie Systemem Referencyjnym” i „Efektywny proces zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego”. Po wywiadzie wstępnym przygotowujemy indywidualne oferty ukierunkowane na organizację i specyfikę jej funkcjonowania. Więcej o naszych warsztatach i szkoleniach można przeczytać na stronie Akademii INFRAMA.
 • Tej wiosny uczestniczyliśmy w ważnych wydarzeniach dla drogowców: VIII Międzynarodowej Konferencji Śląskie Forum Drogownictwa w Wiśle gdzie od lat polscy i niemieccy drogowcy wymieniają się doświadczeniem, II Forum Utrzymania Dróg i Mostów organizowane przez Polski Kongres Drogowy podczas Targów Nowa Infrastruktura w Kielcach ,I Forum Dróg Publicznych w Jastrzębiej Górze dla dróg samorządowych oraz IX Krakowskich dni BRD gdzie wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) przedstawialiśmy analizę bezpieczeństwa, którą wykonaliśmy na rzecz rozbudowy systemu fotoradarowego w Polsce.

 

Wspieramy zrównoważony rozwój transportu rowerowego

 • Wykonaliśmy modele sieci dróg dla rowerów w Hesji, gdzie dodatkowo określiliśmy szerokość, typ nawierzchni i rodzaj drogi, po to aby miasto mogło zdalnie zarządzać danymi. W województwie warmińsko-mazurskim wspieramy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w rozbudowie sieci rowerowej i budowaniu systemu zarządzania dla dróg dla rowerów.
 • Dokonaliśmy oceny uszkodzeń występujących na ścieżkach rowerowych na nawierzchniach betonowych w ramach projektu badawczego, na chodnikach i obszarach obok jezdni (w tym krawężniki) w Dolnej Saksonii oraz w Nadrenii Północnej-Westfalii.

 

Dbamy o interesy i prawne bezpieczeństwo naszych klientów

 • Wykorzystaliśmy nasze narzędzie Anonymazing do usunięcia wrażliwych danych z ponad 10 000 000 zdjęć. Anonimizacja zdjęć stała się opcjonalną usługę dostępną w naszym portfolio, zarówno dla fotorejestracji dróg wykonanych systemem ASPEN, jak i przez zewnętrznych wykonawców.