Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach na potrzeby instalacji fotoradarów

Nowoczesne technologie mają wiele do zaoferowania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, natomiast to zarządca drogi decyduje, które z nich zastosować na swojej sieci drogowej. Niemałe wydatki z tym związane ograniczają skuteczne stosowanie rozwiązań BRD, wymuszając ich wykorzystanie tam, gdzie są rzeczywiście najbardziej potrzebne.

Dzisiejsze fotoradary rejestrują wykroczenia kierowców nie tylko dotyczące prędkości, ale również inne, takie jak na przykład przejazd na czerwonym świetle, rozmowa przez telefon komórkowy, a nawet brak zapiętych pasów. Konsekwencją łamania przepisów są punkty karne i mandat, który dodatkowo zasila budżet państwa i Krajowy Fundusz Drogowy. Urządzenia różnią się między sobą stopniem zaawansowania oraz rodzajem pomiarów –  niektóre robią zdjęcia, inne nagrywają materiały wideo.

Decydenci stosują różne kombinacje instalowania tych urządzeń, raz są one ukryte, innym razem oznakowane, nierzadko będąc atrapą mającą na celu przywołanie kierowcy do porządku. Kluczem do sukcesu jest wiedza gdzie i dlaczego powinno się je zainstalować oraz jakiego efektu po ich zastosowaniu oczekujemy. Zarządca dysponuje pewnymi danymi. Wie, gdzie przekraczana jest prędkość i dochodzi do kolizji, otrzymuje zgłoszenia od obywateli i policji. Jednak dane te są niekompletne, szybko się dezaktualizują, a zastosowanie fotoradaru nawet w najbardziej oczywistym miejscu, po przeprowadzaniu badań, może okazać się nieefektywne.

W tym celu wykonywane są analizy stanu bezpieczeństwa, aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące miejsca i celu wykorzystania danego urządzenia rejestracyjnego.

W 2019 roku realizowaliśmy na zlecenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) w konsorcjum z Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) projekt polegający na wytypowaniu lokalizacji, w których powinny zostać zainstalowane nowe urządzenia rejestrujące (fotoradary) zakupione w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

Zdjęcia fotoradaru przy drodze w trakcie wykonywania analizy stanu bezpieczeństwa przez Heller Consult

Realizacja projektu obejmowała wskazanie lokalizacji następujących typów stacjonarnych urządzeń rejestrujących:

 • punktowego pomiaru prędkości,
 • kontroli wjazdu na czerwonym świetle (oddzielnie na skrzyżowania oraz przejazdy kolejowe),
 • odcinkowego pomiaru prędkości.

Przy realizacji zamówienia wykorzystaliśmy naszą technologię hiATLAS, która posłużyła nam do przeprowadzenia analiz zależności w skali makro m.in. pomiędzy danymi statystycznymi dotyczącymi infrastruktury drogowej i ludności a wskaźnikami BRD. Aplikacja internetowa OnKo3 sprawdziła się natomiast jako idealne narzędzie do udostępnienia zebranych danych i wyników przetworzeń.

Do najważniejszych zadań, które wykonaliśmy podczas projektu, należały:

 • opracowanie metodologii analizy stanu bezpieczeństwa bazującej na autorskich algorytmach i wskaźnikach,
 • wytypowanie 140 nowych lokalizacji (ranking), w których pierwszej kolejności powinny zostać zamontowane urządzenia rejestrujące,
 • ocena 150 lokalizacji wskazanych przez GITD,
 • przeprowadzenie wizji lokalnych oraz wideo rejestracji za pomocą dronów z powietrza,
 • dokonanie oceny 247 lokalizacji, w których posadowione były ówcześnie stacjonarne urządzenia rejestrujące.
Zdjęcia z drona podczas wizji lokalnej analizy brd we wskazanej lokalizacji wytypowanej do instalacji urządzeń rejestracyjnych

Wyniki prac zostały przedstawione zgodnie z wytycznymi w postaci opracowanych przez nas dokumentów:

 • Kart Oceny Lokalizacji,
 • Kart Oceny Warunków Technicznych Planowanego Miejsca Instalacji Urządzenia,
 • Map wraz ze wskazaniem poziomu zagrożenia w każdej lokalizacji w pięciostopniowej skali,
 • Raportu końcowego zawierającego ocenę kompletu analizowanych przez nas lokalizacji.
Mapa wybranej lokalizacji będąca elementem końcowego raportu BRD

Projekt obejmował swoim zakresem analizę kompletnej sieci dróg wszystkich kategorii na terenie całej Polski. Realizacja tego zadania wymagała od nas zastosowania metod łączących w sobie wiedzę inżynierską i umiejętności analityczne przy wsparciu naszych doświadczonych inżynierów ruchu oraz ekspertów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!