aktualności

Badanie prędkości na DW 507 Orneta – Dobre Miasto

W ramach badań i analiz „Programu wdrożeniowego poprawy brd na sieci dróg wojewódzkich” nasza firma przeprowadziła w maju 2016 roku pomiary prędkości na drodze wojewódzkiej 507 na odcinku Orneta – Dobre Miasto. Badania zrealizowano na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Pomiary zostały przeprowadzone w 6 lokalizacjach, w których w obecnym sezonie budowlanym zostaną wykonane wyspy uspokajające ruch.

Pomiar został przeprowadzony w każdym z punktów przez 7 pełnych dni (7 x 24 godziny) w obydwu kierunkach ruchu na wszystkich pasach, co pozwoliło na zgromadzenie próby ponad 140 tys. pojazdów. Pomiary prowadzono przy zastosowaniu systemu pomiarowego rejestrującego ruch w trybie „pojazd za pojazdem” i wykorzystującego technologię radaru prostopadłego o wysokiej częstotliwości.

Na podstawie zarejestrowanych danych o ruchu pojazdów obliczono dla pojazdów poruszających się w ruchu swobodnym oraz w potoku średnie wartości parametrów takich jak:

 • natężenie ruchu [N],
 • natężenie ruchu w podziale na pojazdy lekkie [NL] i ciężkie [NC],
 • liczba pojazdów w ruchu swobodnym [Nsw],
 • liczba pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną [NVdop],
 • liczba pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną o ponad 10km/h [NVdop+10],
 • odchylenie standardowe prędkości [S],
 • udział w ruchu pojazdów ciężkich [Uc],
 • udział pojazdów poruszających się z niebezpiecznymi odstępami [UONB],
 • udział pojazdów w ruchu swobodnym [USW],
 • udział pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną [UVdop],
 • udział pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną o ponad 10km/h [UVdop+10],
 • kwantyle prędkości 15%, 85% i 95% [V15, V85, V95]
 • mediana prędkości [Vm],
 • prędkość średnia [VŚR],
 • wskaźnik zmienności prędkości [WZV].

Po wykonaniu elementów uspokojenia ruchu, wykonane zostaną pomiary „po” w celu oceny zmian zachowań kierujących pojazdami.