“Stan BRD na sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego w roku 2015”

lista odcinków niebezpiecznych

Firma Heller Consult zakończyła w listopadzie 2016 prace nad raportem pt. „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego w roku 2015”. Opracowanie powstało we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego. Wyniki przeprowadzonych analiz oraz proponowane zalecenia zostały przedstawione w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Dane o kolizjach i wypadkach pozyskane zostały z bazy danych SEWiK i posłużyły do przeprowadzenia wszechstronnej analizy przyczyn, rodzajów i okoliczności zdarzeń, a także określenia grup ofiar. Wykonano również kompleksową klasyfikację ciągów dróg oraz gmin i powiatów ze względu na stan bezpieczeństwa. Stworzono klasyfikację odcinków niebezpiecznych, na których powinny zostać wykonane dalsze szczegółowe analizy zmierzające do poprawienia bezpieczeństwa. Zebrane informacje znajdują praktyczne zastosowanie przy systematycznym polepszaniu infrastruktury drogowej oraz planowaniu inwestycji przez zarząd dróg.

Analiza poszczególnych zdarzeń została przeprowadzona z pomocą programu E-wypadki, pozwalającego na określenie właściwej lokalizacji każdego wypadku i kolizji na mapie na podstawie współrzędnych geograficznych, adresu lub pikietażu zdarzenia.

Łącznie przeanalizowano około 2600 kolizji i niespełna 600 wypadków zlokalizowanych na 63 ciągach dróg podzielonych na 1930 krótszych, ok. 1-kilometrowych odcinków.

Rys. Lokalizacja odcinków niebezpiecznych