Identyfikacja cech powierzchniowych nawierzchni

SUID dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

W 2016 roku Firma Heller Consult sp. z o.o. opracowała nową metodę pozwalającą na identyfikację każdego, nawet najmniejszego uszkodzenia występującego na dowolnie szerokich płytach betonowych autostrad, dróg ekspresowych lub lotnisk.

Metoda ta zapewnia wysokiej jakości usługę polegającą na precyzyjnym określeniu rodzaju uszkodzenia, jego długości lub powierzchni oraz szkodliwości, przy stosunkowo niewielkim koszcie.

W praktyce metodę tą zastosowaliśmy dla odcinka autostrady o nawierzchni betonowej (długości 600 km pasów ruchu), prace przeprowadzono w lecie 2016 r. Na analizowanym odcinku, płyty betonowe były szersze niż zakres wykonanych zdjęć powierzchni nawierzchni, co wymagało w pierwszym kroku dokonania kalibracji i sklejenia zdjęć makro z sąsiednich przejazdów. Operację wykonaliśmy dla blisko 120 tysięcy płyt. Proces kalibracji, sklejania zdjęć i identyfikacji zakresu pojedynczej płyty wykonywany był automatycznie według schematu przestawionego poniżej.

img1
Rys. Schemat wykrywania granic płyt: (A) Filtrowanie jasnych obszarów na zdjęciu; (B) Zastosowanie progu adaptacyjnego i odwrócenie kolorów; (C) Niestandardowe filtrowanie dla linii pionowych i poziomych; (D) Wykrywanie linii poprzez ukierunkowaną regresję liniową. Wykryte linie są nakładane na oryginalnym obrazie.

Na przygotowanych zdjęciach wykonana została ręczna identyfikacja uszkodzeń, które podzielono na 10 typów.

Dzięki zastosowaniu skomplikowanych metod obliczeniowych do kalibracji i scalania obrazu dla obszaru jednej płyty, na zdjęciach było możliwe określenie dokładnej geometrii identyfikowanych uszkodzeń oraz precyzyjne obliczenie na tej podstawie wymiarów uszkodzeń (pomiar długości lub powierzchni).

fig_uszkodzenia
Rys. Przykładowy widok płyt betonowych z zaznaczonymi uszkodzeniami. Kolory odpowiadają rodzajom uszkodzeń.