Podsumowanie projektów z diagnostyki stanu nawierzchni w 2016 roku

widok z systemu do udostępniania danych drogowych OnKo3

W roku 2016 Heller Consult miało okazję współpracować przy wielu projektach związanych z diagnostyką stanu nawierzchni na terenie Polski i Europy.

Do najważniejszych projektów należą:

Przetworzenie wyników pomiarów z ugięciomierza laserowego TSD (Traffic Speed Deflectometer) oraz SPDE (System for Pavement Distress Evaluation) przeprowadzonych na drogach wojewódzkich m.in. na Śląsku dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a także na Dolnym Śląsku dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Ocena stanu nawierzchni koncesyjnego odcinka autostrady płatnej zawierająca okresowe badania nawierzchni jezdni oraz ocenę jej stanu technicznego. Wykonanie przeglądów okresowych przeprowadzone zostało zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących autostrad płatnych,
  • Ustawą Prawo Budowlane (art. 62 ust. 1, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn.zm.),
  • Ustawą o drogach publicznych (art. 20 pkt. 10, Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn.zm.).

W ramach projektu przygotowano analizy statystyczne, mapy i profile stanu oraz profile tematyczne, a także raporty z przeglądu poszczególnych, ocenionych parametrów stanu. Przygotowano również ocenę potrzeb remontowych i utrzymaniowych wraz z harmonogramem i listą priorytetów na najbliższe lata.

Wykonanie diagnostyki stanu nawierzchni drogowej polegającej na rejestracji i automatycznej ocenie uszkodzeń nawierzchni na sieci dróg krajowych na terenie Oddziału GDDKiA w Warszawie we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.
W ramach projektu zidentyfikowano 6 typów uszkodzeń: pęknięcia podłużne, pęknięcia poprzeczne, pęknięcia siatkowe, łaty, ubytki oraz wyboje, a także określono geometrię każdego uszkodzenia. Identyfikacja wykonana została z wysoką dokładnością, gdyż była dodatkowo weryfikowana przez operatorów, co znacząco podniosło jakość produktu.

Nasza firma uczestniczyła również w wielu projektach diagnostyki stanu nawierzchni na zlecenie niemieckiej firmy partnerskiej HELLER Ingenieurgesellschaft mbH.