aktualności

Heller Consult na V. Śląskim Forum Drogownictwa w Piekarach Śląskich

W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w Piekarach Śląskich odbyło się V. Śląskie Forum Drogownictwa, zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Tegoroczne wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i omówienia bieżących problemów. Objęło swoją tematyką zagadnienia konstrukcji nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz kwestie diagnostyki i parametrów oceny tarcia i właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowych.

Heller Consult sp. z o.o. reprezentowali Prezes Zarządu Tomasz Wojsz oraz szef ds. badań i rozwoju dr Agata Ciołkosz-Styk.

Prezes Zarządu Tomasz Wojsz i dr Agata Ciołkosz-Styk uczestniczą w V. Śląskim Forum Drogownictwa
Prezes Zarządu Tomasz Wojsz i dr Agata Ciołkosz-Styk uczestniczą w konferencji (źródło: Polski Kongres Drogowy)

Podczas konferencji wygłoszono 20 prelekcji, przygotowanych przez naukowców oraz przedstawicieli firm z branży drogowej z Polski, Niemiec i Austrii (szczegółowy program http://kongresdrogowy.pl/konferencja/5-v-slaskie-forum-drogownictwa).

„Asset Management wyzwaniem XXI w.”

Dr Agata Ciołkosz-Styk, przewodnicząca Rady Konsorcjum INFRAMA, wygłosiła prezentację na temat „Asset Management wyzwaniem XXI w.”, przygotowaną we współpracy z dr. Sławomirem Hellerem z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH. Kanwą wystąpienia były dwa pytania, na które w trakcie prelekcji dr Agata Ciołkosz-Styk udzieliła odpowiedzi. Po pierwsze, dlaczego w ostatnich latach odnotowujemy tak duży skok popularności dyscypliny, jaka jest Asset Management? Po drugie, może nieco paradoksalnie zważywszy na pierwsze pytanie, dlaczego w wielu państwach brakuje zarówno wiedzy, a nawet świadomości związanej z tematyką Asset Management?

Dr Agata Ciołkosz-Styk przybliżyła także uczestnikom konferencji ideę inicjatywy edukacyjnej Infrastructure Asset Management Academy – INFRAMA oraz zaprosiła zgromadzonych gości na jej uroczystą inaugurację. Celem inicjatywy INFRAMA jest propagowanie podejścia Infrastructure Asset Management, podnoszenie świadomości właścicieli infrastruktury, zarządców sieci drogowych oraz firm z branży drogowej dotyczącej dostępnych metod i narzędzi oferowanych w ramach Infrastructure Asset Management oraz utworzenie polskiej platformy wymiany doświadczeń wynikających z wdrażania tego podejścia na rodzimym gruncie.

Dr Agata Ciołkosz-Styk podczas wystąpienia na V. Śląskim Forum Drogownictwa
Dr Agata Ciołkosz-Styk podczas wystąpienia na konferencji (źródło: https://www.heller-ig.de/news/newsdetails/fuenftes-schlesisches-strassenforum-155/)
Asset Management odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczeństwa i gospodarki w odniesieniu do infrastruktury drogowej

Z kolei Marek Skakuj, reprezentujący HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, omówił procedury planowania utrzymania dróg samorządowych w Niemczech właśnie w ujęciu Asset Management. Asset Management jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczeństwa i gospodarki w odniesieniu do infrastruktury drogowej, przy jednocześnie ograniczonych nakładach finansowych na utrzymanie i remonty sieci drogowej. Korzyści, jakie wynikają z systemowego planowania utrzymania to świadome decyzje, poprawa wydajności finansowej, zmniejszenie ryzyka, poprawa jakości usługi i wyników, a także poprawa skuteczności i efektywności oraz reputacji.

Marek Skakuj podczas wystąpienia na V. Śląskim Forum Drogownictwa
Marek Skakuj z Heller Ingenieurgesellschaft mbH podczas wystąpienia na konferencji (źródło: https://www.heller-ig.de/news/newsdetails/fuenftes-schlesisches-strassenforum-155/)