aktualności

Akademia INFRAMA zaprasza na warsztaty “Podstawy Road Asset Management” w Rzeszowie

20. marca 2018 roku

Inicjatywa edukacyjna INFRAMA zaprasza na warsztaty “Podstawy Road Asset Management”, które odbędą się 24 kwietnia w Rzeszowie. Partnerem strategicznym warsztatów jest Polski Kongres Drogowy.

Czym jest Road Asset Management?

Road Asset Management to rekomendowana przez Światowe stowarzyszenie drogowe PIARC metodologia zarządzania infrastrukturą drogową. Stanowi zbiór reguł, metod i narzędzi niezbędnych dla całościowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem „zamrożonym” w infrastrukturze drogowej. Łączy w sobie wiedzę  inżynierską, praktyki managerskie oraz teorie rachunku finansowego.

W warsztatach uczestniczą przedstawiciele kadry zarządczej i technicznej:
 • administracji centralnej i samorządowej,
 • administracji drogowej wszystkich szczebli,
 • firm budowlanych i inżynierskich,
 • laboratoriów drogowych,
 • środowiska naukowego.

Podczas warsztatów Podstawy Road Asset Management uczestnicy  dowiedzą się o tym:

 • jakie korzyści wynikają z praktycznego wdrożenia metod Road Asset Management,
 • jak planować inwestycje w kontekście cyklu życia (life cycle);
 • jak zarządzać infrastrukturą przy pomocy metod Road Asset Management,
 • jakie istnieją praktyczne metody zarządzania ryzykiem (Risk Management),
 • co w sobie obejmują wymagania wobec systemów ewidencji, diagnostyki i utrzymania dróg w kontekście Road Asset Management,
 • jakie kluczowe wskaźniki wydajnościowe KPI (Key Performance Indicators) warto stosować w praktyce i korzyści wynikające z ich stosowania,
 • jakie korzyści daje Road Asset Management  w kontekście społecznym. Pozyskiwanie opinii publicznej jako strategicznego sojusznika administracji.

Prowadzący warsztaty:

 
“Stosowanie metod Road Asset Management przynosi poprawę efektywności zarządzania, a w konsekwencji polepszenie wyników finansowych i ekonomicznych”

 


dr inż. Sławomir Heller 
– absolwent Politechniki Warszawskiej, przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management i przewodniczący grupy roboczej Dissemination and Education Asset Management, założyciel i właściciel niemieckiej firmy HELLER Ing.-GmbH

 
“Zmienność warunków gospodarczych, społecznych i politycznych, to tylko niektóre z problemów, z którymi na co dzień konfrontowani są przedstawiciele branży drogowej. Odpowiedzi na te wyzwania przynosi dyscyplina Road Asset Management

 


mgr inż. Tomasz Wojsz
 – absolwent Politechniki Warszawskiej, doświadczony trener w zakresie Asset Management, prezes Zarządu Heller Consult Sp. z o.o.

Szczegółowy program warsztatów „Podstawy Road Asset Management”:

24 kwietnia (9:30 – 15:30)

 1. Rys historyczny i aktualne znaczenie dyscypliny Asset Management.
 2. Podstawowe cechy wyróżniające Asset Management:
             a. Interesariusze oraz identyfikacja i świadomość celów, hierarchia celów
             b. Planowanie w kontekście cyklu życia
             c. Poziom dojrzałości organizacji
             d. Analiza ryzyka
             e. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs)
             f. Permanentne doskonalenie (ciągłe ulepszanie).         
 3. Asset Management Plan.
 4.  Asset Management System.
 5. Infrastruktura transportowa w perspektywie historycznej.
 6. Rola infrastruktury transportowej.
 7. Ogólne dane (statystyczne) o infrastrukturze transportowej.
 8.  Interesariusze (stakeholders) infrastruktury transportowej.
 9.  Źródła finansowania drogownictwa.
 10. Formy organizacyjne zarządzania drogownictwem.
 11. Strategia rozwoju transportu (państwa, województwa, …).
 12.  Program budowy dróg (krajowych, wojewódzkich, …).
 13. Sposoby gwarantowania spójności sieci drogowej.
 14.  Asset Management dla wybranych typów infrastruktury (drogi kołowe, lotniska, infrastruktura komunalna, drogi szynowe).
 15.  Asset Management a polityka informacyjna.

Weź udział w warsztatach. Liczba miejsc jest ograniczona!
Termin zgłoszenia na warsztaty – do 9 kwietnia.

  PARTNER STRATEGICZNY

 

  PATRONAT MEDIALNY

               

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Inframa.