aktualności

Podsumowanie 2020 roku w Heller Consult

zarządzanie infrastrukturą drogową

Był to rok trudny, pełen nieoczekiwanych wyzwań i obfitujący w ciągłe poczucie niepewności. Pomimo to odnotowaliśmy wiele sukcesów. To zasady Asset Management pomagają nam sprawnie reagować na zmiany. Nasza działania opieraliśmy o dane, analizowaliśmy je, także pod kątem ryzyka. Wykonywaliśmy małe, ale przemyślane kroki uwzględniające całą naszą firmę jak i uwarunkowania zewnętrzne.  Wykorzystaliśmy dobrze czas pandemii, mogąc być wirtualnie co dwie godziny w innym miejscu w Polsce, po to, by rozmawiać z naszymi klientami. Osiągnęliśmy więcej, niż zakładaliśmy. Przeczytaj w skrócie, co w tym roku zrealizowaliśmy…

W 2020 roku…

…nadzorowaliśmy ogromne przedsięwzięcie, jakim był Generalny Pomiar Ruchu 2020 na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w całej Polsce, gdzie:

 • wdrożyliśmy platformę do zarządzania pomiarami, z której korzystało 623 użytkowników,
 • koordynowaliśmy pracę 16 oddziałów GDDKiA, 16 oddziałów ZDW oraz 51 wykonawców,
 • przetworzyliśmy 27 989 zestawów danych z 5289 punktów pomiarowych.

…wykonaliśmy diagnostykę stanu nawierzchni chodników na hulajnodze elektrycznej w niemieckim mieście Lubeka przy pomocy aplikacji ASPEN

 • zrealizowaliśmy pomiary na 1200 km chodników w 10 dni,
 • oceniliśmy stan sieci, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i komfort,
 • przekazaliśmy plan renowacji wskazujący punkty wymagające natychmiastowych napraw.

…podęliśmy się nowego wyzwania na rynku szyn, tworząc kompleksowy system do zarządzania utrzymaniem siecią tramwajową INFRATRAM

 • aplikacja stacjonarna do zarządzania infrastrukturą, diagnostyką i planowaniem,
 • aplikacja mobilna do automatyzacji procesu zgłaszania zdarzeń i realizacji zadań w terenie w czasie rzeczywistym,
 • umożliwiliśmy obliczanie szeregu wskaźników i oceny stanu sieci torowej.

…zaangażowaliśmy się w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • badając zachowania kierowców na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie,
 • wdrażając system eWypadki do ewidencji i analizowania zdarzeń drogowych,
 • identyfikując miejsca potencjalnie niebezpieczne na drogach wojewódzkich.

…dokonaliśmy szeregu identyfikacji cech powierzchniowych nawierzchni, min:

 • na odcinku autostrady A2, udostępniając wyniki w platformie PILAW,
 • na odcinku autostrady A4 na zlecenie IBDiM, w oparciu standard niemieckiej administracji drogowej ZTV ZEB – Stb,
 • uszkodzenia TP3 na drogach niemieckich w Dolnej Saksonii, Hamburgu i Badenii Wirtembergii.

…wdrażaliśmy system udostępniania danych drogowych OnKo3 w administracjach drogowych w Polsce

 • w 5 miastach,
 • w 3 gminach,
 • w 2 powiatach,
 • w 1 województwie.

…rozmawialiśmy o ważnych tematach z zarządcami dróg na naszych darmowych Webinariach:

 • o tym jak realizować zadania zarządu dróg w czasach pandemii,
 • o zmianie podejścia do letniego i zimowego utrzymania dróg w Gdyni,
 • o planowaniu budżetu utrzymania nawierzchni dróg.

…tłumaczyliśmy czym jest Better Information Management:

 • podczas godzinnego warsztatu INFRAMA na konferencji InfraBIM,
 • w artykule dr. Sławomira Hellera w magazynie Autostrady „BIM na usługach zarządcy infrastruktury drogowej”,
 • na WebForum „Zarządzanie Infrastrukturą Drogową” organizowanym w grudniu przez Polski Kongres Drogowy.

…doradzaliśmy, jak utrzymać ścieżki rowerowe na Seminariach Warsztatowych Drogi Publiczne:

 • w regionie północno-wschodnim w Ruciane-Nida,
 • w regionie północno-zachodnim w Toruniu,
 • w regionie południowo-zachodnim we Wrocławiu.

…stworzyliśmy modele sieci drogowej dla kilkunastu zarządów dróg w Polsce i Niemczech, które są pierwszym krokiem ku cyfryzacji tych jednostek, min:

 • w mieście Groß-Gerau przy okazji diagnostyki stanu,
 • w Stuttgart przy okazji TP0,
 • w gminie Sławatycze.

…wystąpiliśmy w roli Konsultanta, wspierając ZDW w Olsztynie, który jako pierwszy w Polsce realizuje proces diagnostyki nawierzchni zgodnie z WDSN.

…usunęliśmy wrażliwe dane z ponad 15 000 000 zdjęć z fotorejestracji, wykorzystując  Anonymazing.

zidentyfikowaliśmy ogrodzenia biegnące wzdłuż wszystkich dróg w Badenii-Wirtembergii.

…dokonaliśmy oceny uszkodzeń występujących na ścieżkach rowerowych w Dolnej Saksonii i w regionie Hannover.

…udostępnialiśmy nasze analizy na platformie WANDOR, przetwarzając dane ze stacji ciągłego pomiaru ruchu dla GDDKiA.

…propagowaliśmy nowatorskie metody diagnostyki na międzynarodowej konferencji WebForum „Zrównoważone i trwałe drogi”.

…opowiadaliśmy o roli diagnostyki w Asset Management na webinarium „Budownictwo drogowo-mostowe – studium przypadku”, zorganizowanym przez magazyn Autostrady i Mosty.

…sukcesem zakończyliśmy audyt recertyfikujący, otrzymując kolejny Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015.

…dołączyło do nas 14-tu nowych członków naszego zespołu, wspierając inżynierów, analityków danych i programistów.